กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ จัดประชุมวางแผนดำเนินการ รับสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 

                                กรมชลประทานจัดประชุมวางแผนดำเนินการ รับสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเนื่องในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน จะจัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน  สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อรับสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเนื่องในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

                                อนึ่ง  ผลกระทบจากพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2550  ทำให้เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว   สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก  กรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง เร่งระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไป โดยให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝนนี้และในฤดูแล้งปีหน้า     สำหรับจังหวัดที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง มีฝนตกน้อย กรมชลประทานจะประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อทำฝนเทียมช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

                                ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

 

**************************************

12 สิงหาคม  2550

16.30  น.