กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและอีสานบน: กรมชลฯ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

 

                                กรมชลประทาน พร้อมรับสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ที่จะได้รับผลกระทบจากร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่าน

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก นั้น

ในส่วนของกรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ อาทิ ในภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ สามารถรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่งัดฯ รับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  เขื่อนแม่กวงฯ รับน้ำได้อีกร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  และเขื่อนกิ่วลม รับน้ำได้อีกร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับภาคอีสานตอนบน เขื่อนห้วยหลวง ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 83 และเขื่อนน้ำอูน รับน้ำได้อีกร้อยละ 64  สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในภาวะปกติ

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมทุกโครงการ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย    น้ำท่วม ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้  หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะรายงานให้ทราบทันทีต่อไป

 

**************************************

 

9  สิงหาคม  2550

                                14.25  น.