กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

                                กรมชลประทาน ยืนยันอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ ยังมั่นคงแข็งแรงดี และสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำในอ่างฯได้แล้ว  คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

                                นายปัญญา  สัจจกมล วิศวกรวิชาชีพ 9 วช กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จนส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาน เป็นจำนวนมาก นั้น ล่าสุด(09.00 น./7 ส.ค. 50) กรมชลประทาน สามารถควบคุมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูได้แล้ว โดยระดับน้ำในอ่างฯ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เย็นวานนี้(6 ส.ค.) เฉลี่ยชั่วโมงละ 12 เซนติเมตร คาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำในอ่างฯจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ สำหรับการพร่องน้ำออกจากอ่างฯในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ                                                      

อนึ่ง ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนบางสื่อว่า อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูแตกมีน้ำทะลักออกมานั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนอย่างละเอียดแล้ว ขอยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี  ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน        จะรายงานให้ทราบทันทีต่อไป

 

**************************************

 

 

7  สิงหาคม  2550

09.30  .