กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

ด่วน! สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ

 

                                 ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาน          จ.ศรีสะเกษ  เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมชลประทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางในการระบายน้ำ โดยด่วนแล้ว

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาน เป็นจำนวนมาก วัดปริมาณฝนสูงสุดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำได้ 260 มิลลิเมตร(07.00 น./6 ส.ค. 50) ระดับน้ำในอ่างฯเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้     คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูไม่น้อยกว่า 22 ล้านลูกบาศก์เมตร(อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู เก็บกักน้ำได้สูงสุด 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ณ วันที่ 5 ส.ค. 50 จำนวน 16 ล้านลูกบาศก์เมตร)

                                ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กรมชลประทาน ได้เร่งหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากอ่างฯให้ได้มากที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายอ่างฯ นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ส่งนายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะรายงานให้ทราบทันทีต่อไป

 

**************************************

 

 

6  สิงหาคม  2550

13.20  น.