กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังติดตามพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

                                กรมชลประทานเฝ้าระวังติดตามพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิด หลังจากมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า เกิดพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เฝ้าระวังและติดตามพายุดีเปรสชั่นอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 40 อ่างเก็บน้ำบางแห่งยังมีปริมาณน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อย  อาทิ  อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงมีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 17  อ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 28 และ อ่างเก็บน้ำลำนางรอง มีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 25 ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีก จึงไม่น่าเป็นห่วง  แต่อาจจะมีผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในลำน้ำชี  ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว และเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำไว้คอยช่วยเหลือประชาชนหากเกิดวิกฤตน้ำท่วม  อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าอย่างไร กรมชลประทาน จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

****************************

5 สิงหาคม 2550

                                                                                                                                                          14.00 น.