กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเมืองน่าน : แม่น้ำน่านยังรับได้ทั้งหมด

 

                        นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้รับรายงานว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากในเขตจังหวัดน่าน เนื่องจากคืนวันที่ 31 ก.ค. 50 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่จังหวัดน่าน วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอต่างๆ อาทิ อำเภอสองแคว วัดได้ 109 มิลลิเมตร อำเภอสันติสุข วัดได้ 40 มิลลิเมตร อำเภอท่าวังผา วัดได้ 45.3 มิลลิเมตร อำเภอแม่จริม วัดได้ 85 มิลลิเมตร และอำเภอเมืองน่าน วัดได้ 60.3 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในวันนี้(1 ส.ค. 50) ที่หมู่ 7 บ้านสันติภาพ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน ปริมาณน้ำหลากได้ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำดังกล่าวได้ทั้งหมด

                                นอกจากนี้ ยังได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก จากแม่น้ำยาว ที่บ้านปางปุก ตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว ปริมาณน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำน่านที่บ้านสบยาง อำเภอสองแคว ซึ่งแม่น้ำน่าน สามารถรองรับปริมาณน้ำป่าดังกล่าวได้ทั้งหมดเช่นกัน ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ ที่อยู่ทางตอนล่าง สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ทั้งหมด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากสถานการณ์คืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

******************

 

1  สิงหาคม  2550

เวลา  16.40  น.