กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจันทบุรีและตราด

 

                        กรมชลประทาน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจันทบุรีและตราด หลังมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยบางพื้นที่ตามบริเวณที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราด     

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช  โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่บางแห่งในจังหวัดจันทบุรีและตราด นั้น ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ในเบื้องต้นแล้ว พบว่าสภาพน้ำท่าในพื้นที่ของทั้งสองจังหวัดยังอยู่ในสภาวะปกติ ส่วนที่เกิดน้ำท่วม นั้น เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อนึ่ง ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี หากระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองจันทบุรีได้ นั้น  กรมชลประทาน จะสามารถใช้ระบบโทรมาตรในแม่น้ำจันทบุรี แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และหากมีเหตุการณ์คืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

******************************

1  สิงหาคม  2550