กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ส่งผู้ช่วยอธิบดีฯภาคเหนือลงพื้นที่จ.สุโขทัยและจ.พิษณุโลก แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

: พร้อมส่งผู้ช่วยอธิบดีฯภาคกลาง ลงพื้นที่จ.จันทบุรีและตราด เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

 

                                กรมชลประทาน ส่งผู้ช่วยอธิบดีภาคเหนือลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาการขัดแย้งในพื้นที่น้ำท่วมนาข้าว และส่งผู้ช่วยอธิบดีภาคกลาง ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวนาในเขตอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กับชาวนาในเขตอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เนื่องจากชาวนาในเขตอ.กงไกลาศ ต้องการให้เปิดท่อระบายน้ำริมถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย ซึ่งอยู่ในเขตอ.พรหมพิราม เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังที่นาและบ้านเรือนให้ไหลลงคลองหลัก แต่ชาวนาในเขตอ.พรหมพิรามไม่ยอม เพราะเกรงว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่นา เพราะมีการขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่าในจ.สุโขทัย แต่ไม่ขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่าในจ.พิษณุโลก จนทำให้ทั้งสองฝ่ายหวิดปะทะกัน นั้น ในวันนี้(4 ก.ค. 50) กรมชลประทาน ได้ส่งนายทวีชัย  พิชญกุล ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทานพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการลดระดับน้ำในคลองเมม เพื่อรับน้ำจากพื้นที่น้ำท่วม อ.กงไกรลาศ  แล้วระบายน้ำผ่านคลอง DR.2.8 ลงสู่แม่น้ำน่านต่อไป คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม เกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก    

                                ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่า ให้ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้ส่งนายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทานพื้นที่ภาคกลาง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

                                อนึ่ง หากสถานการณ์มีความคืบหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

******************************

4         กรกฎาคม  2550

17.45 น.