กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 , 0-2243-1098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกเพิ่มในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กรมชลประทานสั่งการให้โครงการชลประทานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำจากผลกระทบที่จะเกิดจากฝนตกเพิ่มในในช่วงระยะต่อไปในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าตามที่ในขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาพฝนในช่วงระยะต่อไป ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และภาคใต้จะมีฝนตกน้อยในช่วงต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยโครงการชลประทานที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้พิจารณาคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯและพิจารณาพร่องน้ำในอ่างฯเท่าที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น และสำหรับโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ให้พิจารณาใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำหากมีฝนตกน้อยในปีนี้

 

******************************

1  กรกฏาคม  2550

เวลา 14.30 น.