กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรี  : อ.สอง จ.แพร่ น้ำป่าไหลหลาก แต่ไม่ท่วมชาวบ้าน

 

                         นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช  โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดต่าง  ๆ แล้ว ขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์   เวลา 11.00 น. (29 มิ.ย. 50) ดังนี้

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่สะกึ๋น ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพิ่มสูงขึ้นและน้ำได้ไหลล้นออกบริเวณช่องเขาที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น(Spillway) แห่งใหม่ของอ่างฯ ระดับน้ำสูงกว่าพื้นอาคารทางระบายน้ำล้น 2 เมตร แต่ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมแต่อย่างใด ปัจจุบัน(29 มิ.ย.) ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีระดับน้ำสูงจากพื้นที่อาคารระบายน้ำล้นอยู่ 0.47 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดอย่างต่อเนื่อง และอ่างเก็บน้ำยังคงมีความมั่นคงและแข็งแรงดี สำหรับสถานการณ์ฝน ไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่เอ่อล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น  ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำยมด้วยนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำยม โดยสภาพน้ำในลุ่มน้ำยมวันนี้(29 มิ.ย.) ที่สถานีวัดน้ำบ้านน้ำโค้ง Y.1C อำเภอเมืองแพร่วัดได้ 2.75 เมตร (ระดับตลิ่ง 8.26 เมตร) แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี สถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรี ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีฝนตกน้อยลง จากการตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ล่าสุด(29 มิ.ย. 50) ปริมาณน้ำที่สถานีวัดกระทิง            กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ ซึ่งเป็นสถานีเฝ้าระวัง วัดระดับน้ำได้ 3.60 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 7.00 เมตร(รทก.)) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.40 เมตร(รทก.) ระดับน้ำลดลงเฉลี่ย    4 - 5 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ที่ฝายยางจันทบุรี     ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร วัดระดับน้ำได้ 3.31 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 4.40 เมตร(รทก.))     ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในอำเภอเมืองจันทบุรีแต่อย่างใด แนวโน้มระดับน้ำยังคงทรงตัวและจะไม่ล้นตลิ่งในระยะ  2 – 3 วันข้างหน้านี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางตอนบนของลุ่มน้ำ คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี    จะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป

 

******************************

29     มิถุนายน  2550

เวลา 14.45 น.