กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ : พร้อมแจงแม่น้ำจันทบุรี ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง

 

                         กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวแม่น้ำจันทบุรีจะล้นตลิ่ง เอ่อท่วมในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีคืนวานนี้(27 มิ.ย. 50)  และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช  โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดจันทบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ แล้ว ขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์  ณ เวลา 11.00 น. (28 มิ.ย. 50) ดังนี้

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำจันทบุรี ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณน้ำท่าที่สถานีวัดกระทิง กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ ซึ่งเป็นสถานีเฝ้าระวัง วัดปริมาณฝนสูงสุดได้  97.7 มิลลิเมตร(27 มิ.ย. 50) และวัดระดับน้ำ(27 มิ.ย.)ได้ 5.25 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 7.00 เมตร(รทก.)) ปัจจุบัน(28 มิ.ย.) วัดระดับน้ำได้ 4.40 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.60 เมตร(รทก.) ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ที่ฝายยางจันทบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร วัดระดับน้ำได้ 3.32 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 4.40 เมตร(รทก.)) ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในอำเภอเมืองจันทบุรีแต่อย่างใด แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรี ระดับน้ำยังคงทรงตัวและจะไม่ล้นตลิ่งในระยะ  2 – 3 วันข้างหน้านี้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางตอนบนของลุ่มน้ำ คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป

                                ส่วนที่จังหวัดเชียงราย น้ำในแม่น้ำจัน อำเภอแม่จัน ไหลหลากล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ตำบลป่าตึงเมื่อเวลา 22.00 น.วานนี้(27 มิ.ย. 50) วัดปริมาณฝนสูงสุด(27 มิ.ย.)ที่บ้านเล่าฟู ตำบลป่าตึงได้ 95 มิลลิเมตร ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำจันได้ลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งแล้วเช่นกัน แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องในระยะต่อไป

                                จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา  มีฝนตกหนัก วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่บ้านน้ำกลาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ ได้ 143 มิลลิเมตร  ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยเหียะ ซึ่งมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยบนทางหลวงหมายเลข 1022 ช่วง กิโลเมตรที่ 16 – 17  น้ำในลำห้วยเหียะได้เอ่อท่วมทางเบี่ยงชั่วคราว ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50 เมตร เนื่องจากท่อลอดถนนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ ปริมาณน้ำจากลำห้วยเหียะ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมด้วยนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในลำน้ำยมแต่อย่างใด โดยสภาพน้ำในแม่น้ำยมล่าสุด(28 มิ.ย.)ที่สถานีวัดน้ำ Y.1C อำเภอเมืองแพร่ ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 0.96 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 8.20 เมตร(รทก.)) ต่ำกว่าตลิ่ง 7.24 เมตร(รทก.)  

 

28  มิถุนายน  2550/เวลา 14.45 น.