กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ลดปริมาณน้ำเหนือ พร้อมแจงระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นด้วยเหตุเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

 

                                ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุด ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2550  กรมชลประทาน ลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ลดปริมาณน้ำเหนือ

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นทำให้มีปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางพื้นที่ที่มีระดับต่ำ ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงวานนี้(17 พ.ค. 50) ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำทะเลหนุนและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้ทะเลหนุนสูงผิดปกติกว่าที่คาดการณ์ไว้ นั้น 

สำหรับในวันนี้(18 พ.ค. 50) ยังคงอยู่ในช่วงภาวะน้ำทะเลหนุนสูง กรมชลประทาน ได้ลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมกับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกลดน้องลงด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบางไทรไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อนึ่ง กรมอุทกศาสตร์ คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดที่กรมอุทกศาสตร์ในวันพรุ่งนี้           (19 พ.ค.) จะสูงกว่าวันนี้ประมาณ  8 เซนติเมตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย  ทั้งนี้ หากสถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*******************************

18     พฤษภาคม  2550

14.45  น.