กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ แจงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงรายที่ลำปาง น้ำล้นทางระบายน้ำล้น ไม่ใช่อ่างฯแตก

 

                                อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงราย อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีน้ำเอ่อล้นทางระบายน้ำลุ้นฉุกเฉิน(Spillway)ของอ่างฯ เหตุเพราะมีฝนตกหนักทางด้านเหนืออ่างฯ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไม่ได้เกิดเหตุอ่างเก็บน้ำแตกแต่อย่างใด

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงราย อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แตกและเกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ นั้น จากการตรวจสอบพบว่า อ่างเก็บน้ำดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวงไปแล้วเมื่อปี 2546 ลักษณะของโครงการฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุสูงสุด 792,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่     

                                ในส่วนของสาเหตุการเกิดอุทกภัย นั้น พบว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านแม่เชียงราย ตำบลพระบาทวังตวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงราย โดยเมื่อเวลา 17.00 น.ของวานนี้(17 พ.ค. 50) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ประกอบกับน้ำฝนที่ไหลหลากลงมาจากเชิงเขาลงสู่ลำห้วยแม่เชียงราย และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่การเกษตร รวมถึงที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านแม่เชียงรายด้วย สภาพน้ำที่ท่วมเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากแบบฉับพลัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ทั้งนี้ สภาวะน้ำท่วมดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงรยแตกตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด และขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวานนี้(17 พ.ค.)

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้ประสานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำในจุดต่าง ๆ ที่ระบายน้ำได้ช้าในบริเวณชุมชนให้มีศักยภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้นโดยเร่งด่วนต่อไปแล้ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทราบทันที

 

*******************************

18     พฤษภาคม  2550

10.50  น.