กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังเขื่อนทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง หลังเกิดอาฟเตอร์ช็อก

 

                        กรมชลประทาน ให้ผู้อำนวยการเขื่อนทุกแห่งทั่วประเทศเฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีอาฟเตอร์ช็อก

                                นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณพรมแดนลาว-พม่า เมื่อเวลา 15.57 น. ของวันนี้(15 พ.ค. 50) และเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีก 2 ครั้ง เมื่อเวลา17.04  น.และ 17.16 น. นั้น กรมชลประทาน ได้ให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนทุกแห่ง พบว่าขณะนี้ทุกเขื่อนยังคงมีความปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  และยังให้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อนต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วมง เนื่องจากอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นอีกได้

                                ทั้งนี้ หากประชาชนมีความต้องการแจ้งข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลความปลอดภัยเขื่อนให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานโทร 0-2669-2560 โทรสาร           0-2241-3350

 

******************************

 

16  พฤษภาคม  2550

20.00 น.