กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ระบายน้ำจากแม่กลองเข้าคลองดำเนินสะดวก เจือจางน้ำเน่าเสีย

 

                        คลองดำเนินสะดวกเน่า ส่งผลให้ปลาในคลองตายจำนวนมาก กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ปลาในคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์และอุทยานมัจฉาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตายเป็นจำนวนมาก นั้น จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ล่าสุด(15 พ.ค. 50)/13.20 น.)พบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ(ค่า DO) บริเวณหน้าวัดประสาทสิทธ์ วัดได้ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตร หน้าตลาดดำเนินสะดวก วัดได้ 2.74 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณประตูระบายน้ำบางนกแขวกด้านแม่น้ำแม่กลอง วัดได้ 5.62  มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของน้ำเน่าเสีย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                ในส่วนของการช่วยเหลือในเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้เปิดรับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่คลองดำเนินสะดวก ผ่านประตูระบายน้ำบางนกแขวก เพื่อเติมน้ำเข้าไปเจือจางน้ำที่เน่าเสีย ในขณะที่ประตูระบายน้ำบางยาง และสถานีสูบน้ำได้ทำการระบายน้ำเสียทิ้งออกทางด้านแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกผ่านคลองระบายน้ำ D2 , D3 , D4 , D7 คลองบังปืน และคลองท่าแร้ง ลงสู่คลองสุนัขหอน    อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวานนี้(14 พ.ค. 50) เป็นต้นมา ทำให้สถานการณ์น้ำเน่าเสียในคลองดำเนินสะดวกดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

******************************

 

15     พฤษภาคม  2550

15.15 น.