กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลนในอ่างเบงกอล

 

                                กรมชลประทาน เตรียมพร้อมอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ รองรับปริมาณน้ำฝนจาก อิทธิพลของพายุไซโคลนในอ่าวเบงกอล 

                                นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุดีเปรสชั่นในอ่าวเบงกอล ได้เปลี่ยนเป็นพายุไซโคลนแล้ว คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศพม่าในวันที่ 15 พ.ค. 50 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคตะวันออก และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี นั้น

                                ในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมือ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาบริเวณเหนือเขื่อน จากอิทธิพลของพายุไซโคลนดังกล่าว อาทิ อ่างเก็บน้ำ    แม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 51  และ 23 ตามลำดับ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 49 และร้อยละ 77 ตามลำดับ เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่างฯอยู่ร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 69 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 66  สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกร้อยละ 34  เขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 35 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 65  เขื่อนศรีนครินทร์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 86 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 14 เขื่อนวชิราลงกรณ          มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 56 สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 44  เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ร้อยละ 50 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 50 และเขื่อนปราณบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 42 สามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 68  ทั้งนี้ คิดเป็นปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะสามารถรองรับได้จำนวน 12,050 ล้านลูกบาศก์เมตร

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเวลาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าอย่างไร กรมชลประทาน จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

****************************

14  พฤษภาคม 2550

13.30 น.