กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร :

กรมชลฯเร่งระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงแม่น้ำยม หลังน้ำไหลหลากเข้าท่วมหลายอำเภอของพิจิตร

 

                                เกิดน้ำบ่าไหลหลากจากจังหวัดกำแพงเพชร เข้าท่วมในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี ส่งผลน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน เร่งระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมแล้ว

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในเขตจังหวัดพิจิตร หลังจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน กอรปกับมีน้ำบ่าไหลหลากจากจังหวัดกำแพงเพชร ไหลลงมาตามคลองธรรมชาติ ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงมาก อีกทั้งทางออกของน้ำมีน้อย และอยู่สูงกว่าพื้นที่ด้วย

ในส่วนของอำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรฝั่งขวาของแม่น้ำยม การระบายน้ำลงแม่น้ำยมมีปัญหาระบายได้น้อย เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นเช่นกัน อีกทั้ง มีถนนในหมู่บ้านขวางทางน้ำไหล และคลองธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน ท่อลอดมีระดับสูงกว่าพื้นคลอง

                                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพิจิตร ได้ประสานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมเร่งระดมเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยด่วนแล้ว นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ลดปริมาณน้ำในแม่น้ำน่าน โดยการประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านต่ำกว่าแม่น้ำยม ซึ่งจะทำให้สามารถผันน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านได้ ส่งผลให้การระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำยมได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

 

************************

12 พฤษภาคม 2550