กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้น เตือนเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำเจ้าพระยารับมือระดับน้ำที่สูงขึ้น

 

                                ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย กรมชลประทาน ประสาน กฟผ. ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์แล้ว

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  วิศวกรวิชาชีพ 9 วช เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในเขตอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอชุมตาบง และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจำนวนมากลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง โดยคาดว่าปริมาณน้ำจำนวนนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 นี้

                                กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าว โดยได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เหลือ 115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(เดิมระบาย 190 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) พร้อมทั้ง ลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ในวันนี้(11 พ.ค. 50) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 1,050 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(เดิมระบาย 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ทั้งนี้ จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

 

************************

11 พฤษภาคม 2550