กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สถานการณ์น้ำท่วมนครสวรรค์

กรมชลฯ ส่งผู้ช่วยอธิบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์อย่างใกล้ชิด

 

                                สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มดีขึ้น หลังฝนหยุดตกในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลดน้อยลง

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรชลวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด(10.20 น. /7 พ.ค. 50) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรค์ หลังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย  อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมชนบางแห่งในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงแล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 วันนี้   

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้นายพรสวรรค์ สมสิริ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งการโครงการชลประทานทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งประสานงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมแล้ว

 

************************

 

7 พฤษภาคม 2550