กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

เขื่อนแม่งัดฯ และเขื่อนแม่กวง เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนจากพายุดีเปรสชั่น

 

                                อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝน จากอิทธิของพายุดีเปรสชั่นในทะเลอันดามัน 

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุดีเปรสชั่นในอ่าวไทยที่เคลื่อนตัวพาดผ่านจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ นั้น ล่าสุด (4 พ.ค. 50) พายุดีเปรสชั่นดังกล่าว ยังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลอันดามัน ทางเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ      ลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณด้านตะวันตกตั้งแต่ภาคเหนือลงไปถึงภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา พร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาบริเวณเหนือเขื่อน เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 50  และ 21 ตามลำดับ สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นดังกล่าวได้ ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่  ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมทั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นได้

 

****************************

                                                                                                                                                                                                  4 พฤษภาคม 2550