กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

พายุดีเปรสชั่นเริ่มเคลื่อนตัวสู่ฝั่งทะเลอันดามันตอนบนแล้ว :

กรมชลฯ ส่งผู้ช่วยอธิบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดชุมพรและประจวบฯอย่างใกล้ชิด

 

                                พายุดีเปรสชั่นในอ่าวไทย เริ่มเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ทะเลอันดามันตอนบนแล้ว ด้านกรมชลประทาน ส่งผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  สถานการณ์ล่าสุด(09.00 น. /2 พ.ค. 50) พายุดีเปรสชั่นในอ่าวไทยที่เคลื่อนตัวพาดผ่านจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนนี้(1 พ.ค. ) ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ นั้น ขณะนี้พายุดีเปรสชั่นดังกล่าว เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลอันดามันตอนบนแล้ว และยังคงมีฝนตกกระจายถึงตกหนักบางแห่ง สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก และในลำคลองธรรมชาติ มีระดับสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจนเกิดภาวะน้ำท่วม  สำหรับสถานการณ์ในเขตจังหวัดชุมพร ปริมาณฝนสูงสุดเช้าวันนี้(2 พ.ค.)      วัดได้ที่อำเภอเมืองชุมพร 137.2 มิลลิเมตร ระดับน้ำในคลองท่าตะเภาที่ไหลผ่านตัวเมืองชุมพรอยู่ที่ 1.36 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.44 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 3.80 เมตร(รทก.)) สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติ

ส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่อำเภอเมือง 199.8 มิลลิเมตร และที่อำเภอบางสะพาน วัดได้ 58.9 มิลลิเมตร ปัจจุบันฝนได้ลดลงแล้ว แนวโน้มไม่มีพื้นที่เกิดภาวะน้ำท่วม ยกเว้นมีน้ำท่วมขังโดยทั่วไปในพื้นที่ลุ่มบางแห่ง

                                ในการนี้ กรมชลประทาน ได้ส่งนายธีระชัย ชนเห็นชอบ วิศวกรชลประทาน 9 วช ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมแล้ว

                                                                                                                                                                                                    2 พฤษภาคม 2550

                                                                                                                                                        เวลา 9.20 น.