กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่นเข้าชุมพรคืนนี้

 

                                กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่นในอ่าวไทย กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทางตอนบนของจังหวัดชุมพรในคืนนี้ (1 พ.ค.2550)

                                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานจังหวัดทุกจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำตลอดเวลาแล้ว

                                โดยในเขตจังหวัดชุมพรที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ในวันนี้(1 พ.ค.50) ปริมาณฝนที่ ปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง บ่าย 3 โมงเย็น วัดได้ 131 มิลลิเมตร และในเขตเทศบาลเมืองชุมพร วัดได้ 62 มิลลิเมตร สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ระดับน้ำในแม่น้ำท่าตะเภาที่ไหลผ่านตัวเมืองชุมพร ยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3 เมตร  

สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดชุมพร กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว โดยอาศัยคลองหัววัง-พนังตัก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งผันน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลหลากมาจากอำเภอท่าแซะให้ระบายออกสู่ทะเล  เป็นการลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่รับน้ำโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้มีการพร่องน้ำเตรียมรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา โดยในช่วงนี้มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 40 ของความจุ     สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรในเขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  นั้น กรมชลประทาน มีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ความจุ 194 ล้านลูกบาศก์เมตรไว้แล้ว

 


                                                                                                                                                    กรมชลประทาน

                                                                                                                                                   1 พฤษภาคม 2550

                                                                                                                                                       เวลา 19.30 น.