กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

สงกรานต์ปีนี้บานช่ำ กรมชลประทานร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย

 

                                กรมชลประทาน พร้อมส่งน้ำสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ทั่วประเทศ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาวะปกติ

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์  โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 นี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้สำหรับให้ประชาชนเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2550 ที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

                                ทั้งนี้ ในการส่งน้ำดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคที่วางไว้ โดยจะปรับแผนการส่งน้ำเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามที่ อบต. อบจ. เทศบาล อำเภอ ในจังหวัดต่าง ๆ ร้องขอ ตามความเหมาะสมและประหยัด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ และเกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนี้

 

 

***************************

 

 

กรมชลประทาน

3  เมษายน  2550