กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น : สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้นำ

“เครื่องกลเติมอากาศ” ช่วยบำบัดน้ำเสีย : กรมชลฯจับมืออาชีว เร่งติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ”

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียจากเหตุการณ์ปลาตายที่จังหวัดอ่างทอง ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ นำ “เครื่องกลเติมอากาศ” ไปช่วยบำบัดน้ำเน่าเสีย

                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ “เครื่องกลเติมอากาศ” แบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX - 5C ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 2 ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถวายสิทธิบัตรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำให้ดีขึ้น นั้น

                กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เร่งดำเนินการติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ” ในจุดที่มีน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว จำนวน 20  เครื่อง แยกตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 4 เครื่อง บริเวณวัดกษัตราธิราช จำนวน 5 เครื่อง และบริเวณวัดพนัญเชิง จำนวน 4 เครื่อง จังหวัดปทุมธานี ติดตั้งที่วัดหงส์ปทุมมาวาส ต.บางปลอก     อ.เมือง จำนวน  7  เครื่อง  ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้วางแผนติดตั้งทั้งหมดจำนวน 10 เครื่อง ซึ่งจะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นลำดับต่อไป

                สำหรับ “เครื่องกลเติมอากาศ” ที่จะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเน่าเสียในครั้งนี้ เป็นแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C มีคุณสมบัติในการดึงน้ำเสียที่อยู่ก้นบ่อเข้าผสมกับอากาศและเกิดคลื่นน้ำ ทำให้น้ำไหลหมุนเวียน น้ำเสียจะผสมกับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งทำให้น้ำมีคุณภาพ และสามารถนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์เป็นปั๊มดูดตะกอนเลนได้อีกด้วย โดยการปิดทางเข้าของอากาศ รูปแบบของเครื่อง ประกอบด้วย ชุดสูบน้ำ และชุดอัดอากาศต่ออยู่บนเพลาเดียวกัน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า เป็นตัวขับเคลื่อนลอยตัวอยู่บนทุ่นเกือกม้า อาศัยแรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า สามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ประมาณ 1.8 – 2 กิโลกรัมออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง

 

*******************************

 

20  มีนาคม  2550