กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา (เวลา 11.15 น. / 19  มี.ค. 50)

: ความคืบหน้าการติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ” ช่วยเติมออกซิเจนในน้ำเน่าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น

 

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานความคืบหน้าการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาประจำวันที่ 19 มี.ค. 50 (ตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น.) มีดังนี้

 

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

17 มี.ค.

18 มี.ค.

19 มี.ค.

14.00 น.

14.00 น.

07.00 น.

อ่างทอง

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส อ.ป่าโมก

6.12

6.25

5.40

5.39

5.41

5.27

อยุธยา

- สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- หน้าวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน

- หน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน

- บริเวณสะพาน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน

- หน้าวัดเชิงเลน ต.ราชคาม อ.บางไทร

- สถานีC.29 ต.บางไทร อ.บางไทร

- ท้ายสถานี C.29 (ร.ร.ไตรราชวิทยา) อ.บางไทร

- โรงกรองน้ำบางไทร

- สะพานวงแหวนตะวันตก อ.บางไทร

6.37

5.26

5.61

6.62

5.75

3.42

0.53

1.75

3.20

4.00

3.51

5.94

5.14

6.14

6.20

6.70

5.60

2.95

1.56

3.21

2.80

4.35

5.78

5.26

5.10

5.58

5.35

5.05

3.20

2.99

1.74

2.80

4.59

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

4.06

3.72

3.94

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

3.20

3.22

3.44

กทม.

- กรมชลประทาน สามเสน

2.59

1.90

 

สมุทรปราการ

- คลองลัดโพธิ์

2.59

2.87

2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำที่เน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานี(บริเวณสะพานวงแหวนตะวันตก) วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำสุดได้ 1.74  มิลลิกรัมต่อลิตร ที่บริเวณโรงเรียนไตรราชวิทยา อ.บางไทร คุณภาพน้ำโดยรวมเริ่มดีขึ้น

ทั้งนี้  กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก รวมกัน  90  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำจากแม่น้ำน้อย ลงมาเสริมจำนวน 10  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้น 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น

                ในส่วนของความคืบหน้าการติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศ” ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่น้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว จำนวน 13 เครื่อง แยกเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 4 เครื่อง บริเวณวัดกษัตราธิราช จำนวน 5 เครื่อง และบริเวณวัดพนัญเชิง จำนวน 4 เครื่อง และอยู่ในระหว่างการติดตั้งที่วัดหงส์ปทุมมาวาส ต.บางปลอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน  7  เครื่อง  ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้วางแผนติดตั้งทั้งหมดจำนวน 10 เครื่อง โดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นลำดับต่อไป

 

*******************************

 

19  มีนาคม  2550

เวลา  11.15  น.