กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้นำ “เครื่องกลเติมอากาศ” ช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

                                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียจากเหตุการณ์ปลาตายที่จังหวัดอ่างทอง ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ นำ “เครื่องกลเติมอากาศ” (กังหันชัยพัฒนา) ไปช่วยบำบัดน้ำเน่าเสีย

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียอยู่ในขณะนี้ โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องนำ “เครื่องกลเติมอากาศ” แบบอัดอากาศและดูดน้ำ I5C ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 2 ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถวายสิทธิบัตรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปช่วยปรับปรุงคุณภาพในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนทั้งสิ้น 36 เครื่อง  ซึ่งจะช่วยเพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ำ ทำให้น้ำที่เน่าเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อนำ “เครื่องกลเติมอากาศ” เข้าไปดำเนินการติดตั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา ในจุดที่มีน้ำเน่าเสียแล้ว

 

********************************

 

17     มีนาคม  2550

เวลา  14.25  น.