กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา (เวลา 10.55 น. / 17  มี.ค. 50)

น้ำเน่าเสียไหลผ่านถึงวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร : มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมส่ง เครื่องกวนอากาศ(กังหันชัยพัฒนา) ช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย

 

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานความคืบหน้าการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาประจำวันที่ 17 มี.ค. 50 (ตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น.) มีดังนี้

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

15 มี.ค.

16 มี.ค.

17 มี.ค.

07.00 น.

14.00 น.

14.00 น.

07.00 น.

อ่างทอง

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส อ.ป่าโมก

5.57

5.60

5.57

5.61

5.24

5.34

6.12

6.25

อยุธยา

- สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- หน้าวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน

- หน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน

- บริเวณสะพาน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน

- หน้าวัดเชิงเลน ต.ราชคาม อ.บางไทร

- ท้ายสถานี C.29 (ร.ร.ไตราชวิทยา) อ.บางไทร

- โรงกรองน้ำบางไทร

5.54

4.61

3.53

2.04

0.20

-

-

3.63

4.20

5.88

4.51

3.09

2.04

0.42

3.77

3.73

3.58

3.20

5.87

5.20

5.64

4.65

2.91

1.19

1.84

3.59

4.30

5.84

4.95

5.04

4.91

3.89

4.42

0.40

2.98

2.20

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

 

4.07

4.01

4.50

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

 

3.58

3.35

3.16

กทม.

กรมชลประทาน สามเสน

 

2.51

3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำที่เน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้เคลื่อนตัวถึงวัดเชิงเลน อ.บางไทร(ห่างจากหน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน ลงมาประมาณ 11 กม.) ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อวัน วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำได้ 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้  กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก รวมกัน  90  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยบริเวณ อ.บางไทร ลงมาเสริมอีกจำนวน 10  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียที่จะไหลลงสู่จังหวัดปุทมธานี ให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้รับแจ้งจากมูลนิธิชัยพัฒนาว่า มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสภาวะน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการให้ยืมใช้ “เครื่องกวนเติมอากาศ” (กังหันชัยพัฒนา) ไปติดตั้งเพื่อช่วยบำบัดน้ำเน่าเสีย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมที่จะใช้งานได้จำนวน 36 เครื่อง

 

*******************************

 

17  มีนาคม  2550

เวลา  10.55 น.