กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา (เวลา 11.30 น. / 16  มี.ค. 50) : น้ำเน่าเสียไหลลงสู่อำเภอบางไทรแล้ว แต่สภาพน้ำเริ่มดีขึ้น

 

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานความคืบหน้าการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาประจำวันที่ 16 มี.ค. 50 (ตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น.) มีดังนี้

 

 

จังหวัด

 

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

14 มี.ค.

15 มี.ค.

16 มี.ค.

07.00 น.

14.00 น.

07.00 น.

อ่างทอง

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส อ.ป่าโมกข์

5.53

5.89

5.57

5.60

5.57

5.61

5.64

5.07

อยุธยา

- สถานีวัดน้ำ C.35

- หน้าวัดพนัญเชิง

- สะพานเลี่ยงเมือง อ.บางปะอิน

- หน้าวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน

- หน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน

- บริเวณสะพาน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน

- หน้าวัดเชิงเลน ต.ราชคาม อ.บางไทร

- ท้ายสถานี C.29 (ร.ร.ไตราชวิทยา) อ.บางไทร

- โรงกรองน้ำบางไทร

4.71

0.85

0.52

-

-

-

-

4.47

3.50

5.54

4.61

3.53

2.04

0.20

-

-

3.63

4.20

5.88

4.51

3.09

2.04

0.42

3.77

3.73

3.58

3.20

5.86

4.75

4.95

3.83

2.73

1.25

2.34

3.73

5.20

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

4..49

4.08

4.07

4.03

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

2.93

3.58

3.58

3.36

กทม.

กรมชลประทาน สามเสน

-

2.31

2.51

2.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

               

นายบุญสนอง  สุชาติพงษ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำที่เน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้เคลื่อนตัวถึงวัดเชิงเลน อ.บางไทร(ห่างจากหน้าที่ว่าการ อ.บางปะอิน ลงมาประมาณ 11 กม.) ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อวัน วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำบริเวณ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอินได้ 1.25 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณหน้าวัดเชิงเลน วัดได้ 2.34 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานการณ์น้ำเน่าเสียโดยรวมมีสภาพน้ำที่ดีขึ้น ทั้งนี้  กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก รวมกัน  90  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยบริเวณ อ.บางไทร ลงมาเสริมอีกจำนวน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียที่จะไหลลงสู่จังหวัดปุทมธานี ให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยปริมาณน้ำจำนวน  200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงน้ำลง เพื่อช่วยให้การไหลของน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น 

 

*******************************

 

16  มีนาคม  2550

เวลา  11.30 น.