กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ่างทองดีขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มลงมาเจือจางน้ำที่เน่าเสีย

 

                สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทองดีขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มลงมาเจือจางน้ำที่เน่าเสีย ในขณะที่น้ำเน่าเสียได้ไหลผ่านลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายน้ำ(DO) อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังและปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาตายเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 12  มี.ค. 50 นั้น ล่าสุดจากการตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH) ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา มีดังนี้

 

จังหวัด

จุดตรวจวัด

ค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(DO)

มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH)

ค่าความเค็ม

กรัมต่อลิตร

ชัยนาท

ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

12

8.34

-

สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

4.26

7.85

-

อ่างทอง

- หน้าศาลากลางจังหวัด

- บริเวณโรงงานผงชูรส

- หน้าวัดท่าสุธาวาส

อ.ป่าโมกข์

5.69

5.99

5.54

-

-

-

-

-

-

พระนครศรี

อยุธยา

สถานีวัดน้ำ C.35

อ.พระนครศรีอยุธยา

0.35

-

-

ปทุมธานี

ปากคลองสำแล

4.49

6.85

0.19

นนทบุรี

อ.ปากเกร็ด

3.60

6.84

0.19

หมายเหตุ – ค่าDO ที่สัตว์น้ำสามารถใช้ดำรงชีวิตได้ต้องไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

                กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้นจาก 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่เมื่อวานนี้(12 มี.ค.) เพื่อลงมาช่วยเจือจางน้ำที่เน่าเสียในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มดีขึ้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ สามารถใช้น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเพาะปลูกพืชได้ตามปกติแล้ว

                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมา ให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่เน่าเสียและตรวจวัดค่าDO อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โดยรวมจะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

*******************************

13  มีนาคม  2550