กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

ปลาในกระชังเจ้าพระยาตายที่อ่างทอง คาดสาเหตุจากเรือบรรทุกน้ำตาลล่มและโรงงานปล่อยน้ำเสีย

: กรมชลฯ ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ลงมาเจือจางน้ำเน่าแล้ว

 

                ปลาในกระชังและปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาตาย บริเวณอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจาก อุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หรืออาจเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงมา การแก้ไขเบื้องต้น กรมชลประทาน ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มลงไปเจือจางน้ำเสียแล้ว

                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังและปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาตายเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 50 นั้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ               ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสำรวจสภาพความเสียหายแล้ว ผลปรากฎว่า การตายของปลาเกิดจากน้ำเน่าเสีย ซึ่งจากการวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(ค่าDO) บริเวณที่มีปลาตาย ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้(12 มี.ค.) วัดได้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(ในภาวะปกติคุณภาพน้ำในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำมีจะมีค่าDO ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้งนี้ สาเหตุอาจจะมาจากเรือบรรทุกน้ำตาลหนัก 650 ตัน ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา              ในบริเวณวัดท้องคุ้ง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เหนือบริเวณที่เกิดปลาตายประมาณ 9 กิโลเมตร ทำให้น้ำตาลละลายปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำเป็นจำนวนมาก และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากที่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณนั้นปล่อยน้ำเสียลงมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาสาเหตุการเน่าเสียที่แน่ชัดของคณะเจ้าหน้าที่            ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอ่างทอง

                สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น นั้น กรมชลประทาน ได้ทำการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากเดิม 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อช่วยเจือจางน้ำที่เน่าเสียให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

                อนึ่ง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอ่างทอง ได้ประสานกับประมงจังหวัดอ่างทอง ให้แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังในการเลี้ยงปลาในกระชัง เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านไม่มาก อาจจะส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังได้ พร้อมทั้ง ได้ขอให้ประมงจังหวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าบริเวณใดมีคุณภาพน้ำไม่ดีและอาจเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ขอให้แจ้งกรมชลประทานทราบด้วย เพื่อจะได้เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมลงมาช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียต่อไป 

*******************************

12  มีนาคม  2550