เรื่องเล่าข่าวชลประทาน
 
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร.สายด่วน 1460 / โทรสาร 0 2243 6956 , 0 2241 3350
  E-mail: wmsc.1460@gmail.com  /  Website: http://wmsc.rid.go.th/
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนยังตกน้อย ส่งผลน้ำในเขื่อนไม่เพิ่ม วอนเกษตรกรแบ่งปันน้ำตามรอบเวร   3   มิถุนายน   2558
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : อุตุฯประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ยังมีน้อย รับได้อีกมาก   28   พฤษภาคม   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนในเขื่อนยังน้อย แต่การส่งน้ำทำนาปีต้นฤดูฝน ยังเป็นไปตามแผน   20   พฤษภาคม   2558
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังมีน้อย แต่เพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน   14   พฤษภาคม   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ผลการส่งน้ำทำนาปีโครงการชลประทานยมน่าน และเขื่อนนเรศวร คืบหน้ากว่าร้อยละ 70 แล้ว   8   พฤษภาคม   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯส่งน้ำ ให้เกษตรกรเริ่มทำนาปีในช่วงต้นฤดูฝนแล้ว   6   พฤษภาคม   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงลดน้อยลง    29   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เริ่มแล้วแผนส่งน้ำต้นฤดูฝน เพื่อทำนาปีในเดือนหน้า   28   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ใกล้สิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว เตรียมเริ่มส่งน้ำทำนาปีในเดือนหน้า   22   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เน้นสำรองน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักฯ ไว้ไล่เจือจางความเค็ม หากเกิดน้ำเค็มรุกล้ำ   20   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ใกล้สิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว น้ำในเขื่อนหลายแห่งลดต่ำลงต่อเนื่อง   16   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ย้ำน้ำจากเขื่อนเล่นสงกรานต์ปีนี้เพียงพอ และไม่กระทบการใช้น้ำหลังสงกรานต์   9   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : กรมชลฯ ปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   7   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : นาปีในพื้นที่ชลประทานเขื่อนนเรศวรและโครงการฯยมน่าน เริ่มแล้ว เพื่อหลีกน้ำท่วม   3   เมษายน   2558
กรมชลฯ พัฒนานวัตกรรม "โทรวัดน้ำ" ใช้สอบถามระดับน้ำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ   1   เมษายน   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : แม้จะมีฝนตกในระยะนี้ แต่น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ยังคงน้อย   31   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปรัง 2 ผุดแล้วหลายพื้นที่ เตือนงดปลูกเสี่ยงขาดน้ำ อดใจรอปลูกพร้อมกันต้นฝนดีกว่า   24   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : น้ำในเขื่อนหลายแห่งลดลงต่อเนื่อง เน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ เป็นหลัก   23   มีนาคม   2558
กรมชลประทาน จัดแผนรับมือน้ำทะเลหนุนสูง กันน้ำเค็มรุก ป้องน้ำดิบผลิตน้ำประปา   18   มีนาคม   2558
กรมชลประทาน จัดแผนส่งน้ำใหม่ สนับสนุนนาปีในเขตโครงการชลประทานเขื่อนนเรศวรและโครงการยมน่าน หลีกน้ำท่วมขัง   17   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำชลประทาน : น้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งลดต่ำลง เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดเพิ่มพื้นที่นาปรัง   16   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก : แล้งนี้ ระยอง และเมืองชลบุรี หายห่วง มีน้ำพอใช้ไม่ขาดแคลน   12   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่อง เตือนร่วมมือกันประหยัดน้ำ     10   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : หน้าแล้งเหลืออีก 2 เดือน น้ำใช้การได้ตามแผนเหลือน้อย เตือนร่วมมือกันประหยัด    3   มีนาคม   2558
สถานการณ์น้ำชลประทาน : เจ้าพระยายังพบพื้นที่นาปรังเพิ่มขึ้น เตือนให้งดปลูก เสี่ยงขาดน้ำสูง   24   กุมภาพันธ์   2558
สถานการณ์น้ำชลประทาน ผลการใช้น้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง   17   กุมภาพันธ์   2558
กรมชลฯ ประสบผลสำเร็จ ทดลองทำนาแบบแกล้งข้าว "เปียกสลับแห้ง" คาดว่าภายในปี 2560-2562 จะสามารถขยายได้เต็มพื้นที่ชลประทาน   12   กุมภาพันธ์   2558
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เตือนงดเพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต   10   กุมภาพันธ์   2558
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ค่าความเค็มยังปกติ คาดสิ้นฤดูแล้งแล้ว มีน้ำเพียงพอทำนาปี   3   กุมภาพันธ์   2558
ชาวผักขวงเฮ หลังกรมชลฯ จะเริ่มก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเดือนก.พ.นี้    30   มกราคม   2558
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ ยังคงเฝ้าระวังความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง    20   มกราคม   2558
สถานการณ์น้ำ : วอนลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดเพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง สำรองน้ำไว้ใช้เพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้   13   มกราคม   2558
สถานการณ์น้ำ : นาปรังเจ้าพระยา ยังเพิ่มต่อเนื่อง เตือนงดเพิ่มพื้นที่ปลูก เสี่ยงขาดน้ำสูง   5   มกราคม   2558
สถานการณ์น้ำ : นาข้าวเจ้าพระยา ทะลุกว่า 3.8 ล้านไร่แล้ว เสี่ยงขาดน้ำสูง/ ภาคใต้ กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขัง   23   ธันวาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : แล้งนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำนาไปแล้วกว่า 2.8 ล้านไร่ เตือนให้งดทำเสี่ยงขาดน้ำสูง   16   ธันวาคม   2557
ชาวแม่ยม จ.แพร่ รวมใจสู้ภัยแล้ง แม้ปีน้ำจะน้อยมาก เน้นกติกาจัดรอบเวรส่งน้ำ คาดส่งน้ำได้ตามแผน   12   ธันวาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : นาข้าวเจ้าพระยา ปลูกไปแล้วกว่า 2,000,000 ไร่ เตือนหากไม่งดทำเสี่ยงขาดน้ำสูงมาก   2   ธันวาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : นาปรังเจ้าพระยา ปลูกไปแล้วกว่า 800,000 ไร่ เตือนหากไม่งดทำเสี่ยงขาดน้ำ   27   พฤศจิกายน   2557
ลุ่มน้ำพรม - เชิญ ปีนี้น้ำต้นทุนมีน้อย ประกาศงดส่งน้ำทำนาปรังแล้ว   24   พฤศจิกายน   2557
หลายพื้นที่เข้าแล้งแล้ว น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังมีน้อย เตือนประหยัดน้ำ ลงเสี่ยงขาดแคลน   18   พฤศจิกายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ :  เกษตรกรที่งดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา สมัครเข้าทำงานแล้วกว่า 16,000 คน   14   พฤศจิกายน   2557
สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก : แล้งนี้มีน้ำเพียงพอใช้ แต่ต้องช่วยกันประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน   10   พฤศจิกายน   2557
กรมชลฯ ออกประกาศ งดส่งน้ำทำนาปีต่อเนื่องและนาปรัง ลุ่มน้ำแม่กลอง เหตุน้ำต้นทุนมีน้อยมาก   7   พฤศจิกายน   2557
กรมชลฯ เดินแผนจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง 57/58 แล้ว วอนเกษตรกรงดทำนาปรังทั้งลุ่มน้ำ เหตุน้ำน้อยมาก   6   พฤศจิกายน   2557
วอนเกษตกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดน้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา    31   ตุลาคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ย้ำน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์มีเพียงพอ งดส่งเฉพาะทำนาปรัง   28   ตุลาคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ย้ำงดส่งน้ำทำนาปรังทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่มีพื้นที่ใดได้รับการยกเว้น   21   ตุลาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ไทยตอนบนสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว น้ำในเขื่อนหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย   16   ตุลาคม   2557
วอนเกษตกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมมือรณรงค์งดทำนาปรัง ลดเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากการขาดน้ำ   14   ตุลาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ภาคเหนือและอีสาน ใกล้หมดฝนแล้ว แต่เขื่อนหลายแห่งน้ำยังน้อย   9   ตุลาคม   2557
กรมชลประทาน ออกประกาศงดส่งน้ำทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหตุน้ำต้นทุนมีน้อยมาก ไม่เพียงพอสนับสนุน   7   ตุลาคม   2557
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนมีน้อย ย้ำงดทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดน้ำหน้าแล้ง   2   ตุลาคม   2557
กรมชลประทาน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำภาคตะวันออก ตามมติ กรอ.   30  กันยายน   2557
ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จ.แพร่ เสร็จแล้ว พร้อมส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ   25  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำเมืองชลบุรี : วางมาตรการผันน้ำจากบางปะกงลงอ่างฯบางพระ เพิ่มน้ำสำรองไว้ใช้แล้งหน้า   19  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ พร้อมรับน้ำจากอิทธิพลของพายุ "คัลแมกี"    17  กันยายน   2557
เขื่อนใหญ่หลายแห่งน้ำยังน้อย ย้ำปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำและปลูกพืชอย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ   15  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ภาคเหนือใกล้หมดฝนแล้ว น้ำในเขื่อนยังค่อนข้างน้อย เน้นเก็บให้มากที่สุด สำรองใช้แล้งหน้า   12  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ย้ำต้องประหยัด น้ำในเขี่อนหลายแห่งยังมีน้อย    10  กันยายน   2557
ภาคตะวันออก แนวโน้มฝนตกน้อย วางแผนรับมือเพิ่มน้ำในอ่างฯ ให้มีน้ำใช้เพียงพอในหน้าแล้งนี้   9  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังน้อย ย้ำเน้นการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง   8  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ นอกเขตคันกั้นน้ำเจ้าพระยา รับมือน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก   5  กันยายน   2557
กรมชลประทาน เพิ่มการพร่องน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา รับน้ำเหนือ ส่งผลระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนสูงขึ้น   4  กันยายน   2557
ฝนตกหนักตอนบนลุ่มน้ำยม ทำให้ระดับน้ำยมที่เมืองแพร่ เพิ่มสูงขึ้น คาดมีแนวโน้มจะล้นตลิ่งบางแห่งคืนนี้ เวลา 18.00 น.  3  กันยายน   2557
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีฝายพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จ.ชัยภูมิ แตก  3  กันยายน   2557
ลุ่มน้ำยมตอนบนฝนชุก ส่งผลให้ระดับน้ำที่เมืองเก่าเพิ่มขึ้น เตรียมผันน้ำเข้าคลองหกบาท ลดยอดน้ำผ่านเข้าตัวเมือง (15.30 น.)  2  กันยายน   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ตอนบนฝนชุกมากขึ้น เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อนไว้ใช้หน้าแล้งให้มากที่สุด  2  กันยายน   2557
กรมชลฯ วางแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งของภาคตะวันออก ใช้ระบบเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ชลบุรี ระยอง  29  สิงหาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : เขื่อนหลายแห่งน้ำยังน้อย ย้ำต้องประหยัด เน้นการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติให้มากที่สุด  28  สิงหาคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำท่ายังปกติ ส่วนน้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่ ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย เตือนต้องประหยัด  26  สิงหาคม   2557
โครงการส่งน้ำฯแม่ยม จัดรอบเวรส่งน้ำใหม่ ลดความขัดแย้งเรื่องน้ำ เพื่อการเกษตรพื้นที่ฝั่งขวา  19  สิงหาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : ย้ำน้ำในเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย ต้องช่วยกันประหยัด สำรองน้ำไว้ใช้แล้งหน้านี้ให้มากที่สุด  14  สิงหาคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์นน้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต  7  สิงหาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : น้ำไหลลงเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย แม้จะมีฝนตกก็ตาม เตือนต้องช่วยกันประหยัด  5  สิงหาคม   2557
กรมชลประทาน ย้ำน้ำในเขื่อนลำนางรอง ยังไม่ล้นอ่างฯ รับได้อีกกว่าร้อยละ 30  31  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด  31  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น น้ำไหลเข้าอ่างฯเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด  29  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำไหลเข้าอ่างฯบ้างแล้ว แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องประหยัด  22  กรกฎาคม   2557
โครงการผันน้ำฯ เจ้าพระยาตะวันออกไปลงอ่างฯบางพระ ชลบุรี ใกล้แล้วเสร็จ คืบหน้ากว่าร้อยละ 98  18  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : น้ำยังน้อย ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด   15  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : น้ำในเขื่อนหลายแห่งยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ   10  กรกฎาคม   2557
ฝนนี้น้ำน้อย เตือนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต  9  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ : เหนือเขื่อนฝนยังตกน้อย ส่งผลน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้อยตามไปด้วย   2  กรกฎาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : แม้จะเข้าฝนแล้ว แต่ยังตกน้อย ส่งผลให้น้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย  26  มิถุนายน   2557
เขื่อนลำปาว น้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด  19  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ส่วนใหญ่น้ำยังไหลลงอ่างฯในเกณฑ์น้อย  18  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : กรมชลประทาน อายุครบ 112 ปี มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำ  12  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ยังรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 60  10  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ทั้งประเทศ ยังสามารถรับน้ำฝนได้รวมกันอีกกว่า 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  5  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : โครงการฯแม่ยม จ.แพร่ พร้อมเริ่มส่งน้ำกลางเดือนนี้ สนับสนุนพื้นที่ปลูกพืชฤดูฝนในเขตโครงการฯ  3  มิถุนายน   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : กรมชลฯ พร้อมรับฤดูฝนในปีนี้   29  พฤษภาคม   2557
สถานการณ์น้ำ : เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังตกในเกณฑ์น้อย เตือนเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญเดือนมิถุนายน  27  พฤษภาคม   2557
สถานการณ์น้ำ : เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ในขณะที่เขื่อนหลายแห่งเริ่มส่งน้ำเพาะปลูกฤดูกาลใหม่แล้ว  21  พฤษภาคม   2557
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนยังตกน้อย แต่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เริ่มต้นแล้ว กรมชลฯ เริ่มส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกลุ่มต่ำ  15  พฤษภาคม   2557
สิ้นสุดการส่งน้ำฤดูแล้งแล้ว กรมชลประทาน เตรียมส่งน้ำตามแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2557  1  พฤษภาคม   2557
เขื่อนใหญ่หลายแห่งน้ำลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรมอุตุฯเตือนปีนี้ฝนมาช้า ต้องประหยัดก่อนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ  29  เมษายน   2557
น้ำต้นทุนเจ้าพระยาลดต่ำลงต่อเนื่อง เตือนใช้เกินแผนไปมากแล้ว    24  เมษายน   2557
น้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ลดต่ำลงต่อเนื่อง เหลือเพียงร้อยละ 19 เตือนให้ประหยัดก่อนขาดแคลน  22  เมษายน   2557
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แม้ในหลายพื้นที่น้ำจะน้อย แต่กรมชลฯพร้อมสนับสนุนน้ำบางส่วน ส่งมอบความสุขให้ทุกคนได้เล่นน้ำอย่างชุ่มช่ำ  9  เมษายน   2557
น้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เหลือเพียงร้อยละ 21 เตือนให้ประหยัดก่อนเกิดปัญหาขาดแคลน  3  เมษายน   2557
 แนวโน้มปีนี้จะแล้งยาว เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต  1  เมษายน   2557
ชาวแม่ยมร่วมใจกันสู้ภัยแล้ง แม้น้ำจะน้อย ช่วยกันลดความขัดแย้งเรื่องน้ำ ด้วยการแบ่งปันน้ำเป็นรอบเวร  26  มีนาคม   2557
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การใช้น้ำยังคงเกินแผนอย่างต่อเนื่อง ย้ำต้องประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต  18  มีนาคม   2557
น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ลดต่ำลงกว่าครึ่งอ่างฯแล้ว ย้ำต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ก่อนเกิดปัญหาขาดแคลนได้ในอนาคต  13  มีนาคม   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : การใช้น้ำเต็มแผนที่กำหนดแล้ว แต่หน้าแล้งยังเหลืออีกกว่าเดือนครึ่ง ต้องดึงน้ำสำรองมาใช้   11  มีนาคม   2557
กรมชลฯ ยังคงมาตรการผันน้ำจากแม่กลอง ผลักดันน้ำเค็มเจ้าพระยา ช่วยโรงสูบน้ำดิบสำแล  6  มีนาคม   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำใช้การไปแล้วเกือบร้อยละ 80 ขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำจริงจัง  3  มีนาคม   2557
พื้นที่โครงการฯแม่ยม จ.แพร่ แล้งนี้แม้น้ำน้อย แต่ใช้หลักแบ่งรอบเวรส่งน้ำ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง    25  กุมภาพันธ์   2557
ความเค็มรุกเจ้าพระยาที่โรงสูบน้ำดิบสำแลเริ่มลดลงแล้ว หลังมีการผันน้ำจากแม่กลองลงมาเจือจาง   20  กุมภาพันธ์   2557
กรมชลฯ กปน. วางแผนร่วมกันแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อการผลิตประปาเลี้ยงคนกทม.  18  กุมภาพันธ์   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำใช้ตามแผนเหลืออีกประมาณร้อยละ 20  ย้ำต้องงดทำนาปรังรอบ 2   17  กุมภาพันธ์   2557
นาปรังในเขตชลประทานเจ้าพระยารอด กรมชลฯปรับเพิ่มการระบายน้ำ แต่ต้องงดปลูกต่อเนื่อง  7  กุมภาพันธ์   2557
พื้นที่ทำนาปรังในเขตชลประทานเจ้าพระยา เกินแผนไปแล้วกว่า 2 เท่า ย้ำต้องงดปลูกต่อเนื่อง   5  กุมภาพันธ์   2557
น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เหลือใช้ได้เพียงร้อยละ 30 เตือนต้องช่วยกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง ก่อนขาดแคลน  31  มกราคม   2557
ฉุดไม่อยู่ นาปรังในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกินแผนไปเกือบจะ 2 เท่าตัวแล้ว เตือนพื้นที่ยิ่งเพิ่มยิ่งเสี่ยงขาดน้ำได้  28  มกราคม   2557
ย้ำปีนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำต้นทุนมีน้อยมาก ให้งดทำนาปรัง เพราะเกินแผนไปเยอะมากแล้ว   23  มกราคม   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : นาปรังในเขตชลประทานฉุดไม่อยู่ เกินแผนไปกว่าร้อยละ 180 ย้ำต้องงดปลูก เพราะเสี่ยงขาดน้ำ  20  มกราคม   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : นาปรังในเขตชลประทานเกินแผนไปแล้วกว่าร้อยละ 160 ต้องงดปลูกต่อเนื่อง ลดเสี่ยงขาดน้ำ  13  มกราคม   2557
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : นาปรังเกินแผนไปแล้วกว่าร้อยละ 150 เตือนต้องงดทำนาปรังต่อเนื่อง ลดเสี่ยงขาดน้ำหากทำเกิน  10  มกราคม   2557
ชาวแม่ยมฝั่งซ้าย ร่วมใจกันกั้นน้ำและวางท่อสูบน้ำ เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  8  มกราคม   2557
ชาวแม่ยม จ.แพร่ ร่วมใจกันวางกระสอบทรายกั้นลำน้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้ง  7  มกราคม   2557
รำลึกถึง "บิดาแห่งชลกร" (ม.ล.ชูชาติ กำภู) เนื่องในวันชูชาติ 4 มกราคม 2557   4  มกราคม   2557
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเกินแผนไปมากแล้ว ต้องประกาศงดทำนาปรัง เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  2  มกราคม   2557
 เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย ประกาศงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา  27  ธันวาคม   2556
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : พื้นที่ปลูกพืชเกินแผนไปแล้วกว่าร้อยละ 122 ย้ำต้องประหยัดลดเสี่ยงขาดน้ำ เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย  23  ธันวาคม   2556
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : มีการใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 20 ของแผนฯ ย้ำต้องประหยัดลดเสี่ยงขาดน้ำ เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย  16  ธันวาคม   2556
กรมชลประทาน เตรียมก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ช่วยพื้นที่ภัยแล้งอ.แม่เปิน ชุมตาบง ลาดยาว และสว่างอารมณ์  12  ธันวาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : น้ำต้นทุนลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้อย ต้องรณรงค์ช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง  9  ธันวาคม   2556
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปีนี้น้ำน้อย ต้องช่วยกันประหยัดอย่างเคร่งครัด  4  ธันวาคม   2556
กรมชลประทานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำ อ.ท่าปลา   26  พฤศจิกายน   2556
กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองนครศรีฯ นราธิวาส และสงขลา  24  พฤศจิกายน   2556
ฝนตกหนักเมืองนครศรีฯ เตือนให้รับมือน้ำในคลองท่าดีจะสูงขึ้นอีก  22  พฤศจิกายน   2556
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปีนี้น้ำต้นทุนมีน้อย เตือนใช้อย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ  20  พฤศจิกายน   2556
อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อีสานใต้ ตะวันออก และใต้ตอนบน เตรียมพร้อมรับมือพายุ "โพดอล"  15  พฤศจิกายน   2556
แนวโน้มฝนจะตกหนัก เตือนระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีจะสูงขึ้นอีกรอบ  15  พฤศจิกายน   2556
กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดประชุมชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 56/57  12  พฤศจิกายน   2556
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี : แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนริมแม่น้ำเตรียมรับมือ  8  พฤศจิกายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : พื้นที่ภาคใต้อ่างฯหลายแห่งยังรับน้ำได้อีกมาก   8  พฤศจิกายน   2556
กรมชลฯ ยังคงเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ทุ่งบางพลวงและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง  4  พฤศจิกายน   2556
กรมชลฯ ยังคงเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  1  พฤศจิกายน   2556
ณ 1 พ.ย. 56 มีน้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่ ทั้งประเทศ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมกันร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  1  พฤศจิกายน   2556
กรมชลฯ ชี้แจงไม่มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำตะคอง ไปท่วมเมืองโคราช 24 ตุลาคม 10158
กรมชลฯ ชี้แจงจะไม่มีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งในจังหวัดระยองในขณะนี้ 21 ตุลาคม 10158
เตือนรับมือน้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบ 20 - 24 ต.ค. 56  18 ตุลาคม 10158
ผลจากพายุ "นารี" ส่งผลฝนตกหนักเมืองระยอง เตือนท้ายฝายบ้านค่ายรับมือน้ำอาจจะล้นตลิ่ง 16 ตุลาคม 10158
พายุ "นารี" พ่นพิษ ฝนตกหนักที่เมืองชลฯ อาจทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่สูงขึ้นมาอีกรอบ 16 ตุลาคม 10158
เขื่อนป่าสักฯ เริ่มลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้ว 16 ตุลาคม 10158
ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ 15 ตุลาคม 10158
เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบ ระหว่างวันที่ 19 - 25 ต.ค. นี้ 11 ตุลาคม 10158
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีเกิดข่าวลือว่าเขื่อนป่าสักฯน้ำล้นอ่างฯ จะปล่อยน้ำเพิ่มอีก 9 ตุลาคม 10158
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด น้ำใกล้เต็มอ่างฯแล้ว ต้องพร่องน้ำออก 9 ตุลาคม 10158
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เตือน 7 - 12 ต.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งได้ 7 ตุลาคม 10158
สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักฯ : น้ำเหนือยังคงมาก ต้องเพิ่มการพร่องน้ำในเขื่อนลงมาอีก 4 ตุลาคม 10158
ฝนตกหนักทางตอนบน ส่งผลน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักฯ จำนวนมาก ต้องเพิ่มการพร่องน้ำออกจากอ่างฯ 3 ตุลาคม 10158
กรมชลประทาน ยัน การพร่องน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครั้งนี้ ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 1 ตุลาคม 10158
สถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสัก : เขื่อนป่าสักพร่องน้ำเพิ่ม เตรียมรับมือพายุโซนร้อน "หวู่ติ๊บ"  30  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำท่วม : กบินทร์บุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง/ แม่น้ำมูล ที่อุบลฯ แนวโน้มยังสูงขึ้น  28  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนตกชุก ส่งผลน้ำในเขื่อนหลายแห่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคกลางและภาคอีสาน   27  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่างน้ำยังสูงขึ้น เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น  23  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก : ฝนที่ตกหนัก ส่งผลระดับน้ำป่าสักทางตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น ชป.แจ้งจังหวัดเตือนประชาชนแล้ว   22  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกหนักส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มขึ้นอีก   20  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : แนวโน้มระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้น   17  กันยายน   2556
ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เริ่มทรงตัวแล้ว   16  กันยายน   2556
ฝนตกหนักจังหวัดสตูล ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆสูงขึ้น ชป.แจ้งจังหวัดติดตามอย่างใกล้ชิด  12  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนภูมิพล น้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่าร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ   10  กันยายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนสิริกิติ์ น้ำเกินครึ่งอ่างฯแล้ว ส่วนเขื่อนภูมิพลน้ำยังน้อย  5  กันยายน   2556
แม่น้ำยมที่สุโขทัย ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนลงมาเพิ่ม คาดจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้  3  กันยายน   2556
มาตรการจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หากน้ำธรรมชาติเพียงพอ ต้องลดการใช้น้ำจากเขื่อนใหญ่ ลดความเสี่ยงขาดน้ำในอนาคต  30  สิงหาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำยังไม่ถึงครึ่งอ่างฯ เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ก่อนสิ้นสุดฤดูฝนภาคเหนือ  29  สิงหาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่หลายแห่งมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ยังคงเน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด  20  สิงหาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่หลายแห่งน้ำยังนน้อย เน้นเก็บกักให้มากที่สุดไว้ใช้หน้าแล้งนี้   14  สิงหาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่หลายแห่งยังรับน้ำได้อีกมาก พร้อมรับพายุโซนร้อน "เซบี"  2  สิงหาคม   2556
กรมชลประทาน แถลงข่าว "การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2556"  1  สิงหาคม   2556
ฝนตกหนักเมืองน่าน ส่งผลแม่น้ำน่านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดจะล้นตลิ่งที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเที่ยงคืนนี้  29  กรกฎาคม   2556
สถานการณ์น้ำท่วมเมืองจันทบุรี : คาดระดับน้ำในเมืองจันท์จะต่ำกว่าตลิ่งหลังเที่ยงคืนคืนนี้  25  กรกฎาคม   2556
สถานการณ์น้ำ : อีสานน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังน้อย ต้องชะลอการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก  16  กรกฎาคม   2556
สถานการณ์น้ำ : เฝ้าระวังเมืองจันทบุรี ฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้น  11  กรกฎาคม   2556
สถานการณ์น้ำ : น้ำไหลลงอ่างฯยังน้อย ใช้น้ำฝนเป็นหลัก เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด  9  กรกฎาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : แม้ฝนจะตกกระจาย แต่น้ำไหลลงอ่างฯยังน้อย เขื่อนหลายแห่งยังรับได้อีกมาก  28  มิถุนายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : น้ำในอ่างฯหลายแห่งยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด  25  มิถุนายน   2556
สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก : ฝนที่ตกชุกทำให้น้ำในอ่างฯหลายแห่งเพิ่มขึ้น  20  มิถุนายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : แม้ฝนจะตกกระจาย แต่น้ำไหลลงอ่างฯยังน้อย พร้อมรับได้อีกมาก  18  มิถุนายน   2556
สตูลฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  12  มิถุนายน   2556
กรมชลฯ พร้อมแผนรับสถานการณ์น้ำฤดูฝนปี 56  7  มิถุนายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก พร้อมให้ทุกโครงการฯติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด  4  มิถุนายน   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : กรมชลฯ เตรียมจัดประชุมระดมความพร้อมเตรียมรับมือฤดูน้ำหลากปี 2556  28  พฤษภาคม   2556
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ส่วนใหญ่พร้อมรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ในช่วงฤดูฝนนี้  8  พฤษภาคม   2556
กรมชลประทาน พร้อมส่งน้ำตามแผนสนับสนุนน้ำในการเพาะปลูกต้นฤดูฝน ปี 56  3  พฤษภาคม   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : สิ้นสุดฤดูการจัดสรรน้ำหน้าแล้งแล้ว การใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้   30  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : คาดว่าการใช้น้ำจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เตรียมส่งน้ำทำนาปีต่อไป  25  เมษายน   2556
กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ เจือจางน้ำเค็มในคลองพระองค์ฯ ช่วยการประปาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  24  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ใกล้สิ้นสุดฤดูการจัดสรรน้ำหน้าแล้งแล้ว คาดการณ์ว่าการใช้น้ำจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้  18  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีการใช้น้ำตามแผนแล้ว 100 % เตือนต้องประหยัด  10  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาเหลือน้ำใช้ตามแผนฯ ร้อยละ 12 รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ  3  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาน้ำลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เตือนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ  2  เมษายน   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : นาปรังในเขตชลประทานเจ้าพระยา เกินแผนไปแล้วกว่า 1 ล้านไร่ เตือนต้องงดทำรอบ 2 เสี่ยงขาดน้ำ  21  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; เตือนหากยังทำนาปรังต่อเนื่อง เสี่ยงขาดน้ำได้  14  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฤดูแล้งยังเหลืออีกกว่า 1 เดือนเศษ น้ำในเขื่อนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เหลือน้ำใช้ได้เพียง 21 %  12  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; เตือนลุ่มน้ำชีปีนี้น้ำน้อยมาก ให้งดทำนาปรัง เสี่ยงผลผลิตเสียหาย  7  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ย้ำปรัง 2 ไม่ควรทำ น้ำในเขื่อนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง  5  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เขื่อนทับเสลาน้ำเหลือน้อย ประกาศแจ้งเกษตรกรในโครงการฯ งดทำนาปรังครั้งที่ 2  1  มีนาคม   2556
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : มีน้ำใช้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 28 ของแผน เตือนต้องประหยัดน้ำอย่างจริงจัง  27  กุมภาพันธ์   2556
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวปลาลอยตายในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี  22  กุมภาพันธ์   2556
สถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ภาคเหนือ : น้ำในอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง เตือนต้องงดทำนาปรังรอบ 2 อย่างจริงจัง  21  กุมภาพันธ์   2556
สถานการณ์น้ำ ; ฤดูแล้งเหลืออีกประมาณ 2 เดือนเศษ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้ได้ตามแผนอีกเพียงร้อยละ 33  19  กุมภาพันธ์   2556
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; ฤดูแล้งเหลืออีกประมาณ 2 เดือนเศษ มีการใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 50  14  กุมภาพันธ์   2556
เขื่อนภูมิพล น้ำในอ่างฯเหลือต่ำกว่าครึ่งอ่างฯแล้ว เตือนต้องงดทำนาปรังครั้งที่ 2   12  กุมภาพันธ์   2556
ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แนวโน้มทำนาปรังเพิ่มขึ้นอีก เตือนงดทำนาปรังครั้งที่ 2 เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้  5  กุมภาพันธ์   2556
ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำนาปรังเกินแผนไปแล้ว เตือนให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ  23  มกราคม   2556
สถานการณ์น้ำฤดูแล้งในเขตจังหวัดชลบุรี แล้งนี้น้ำดีเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน  22  มกราคม   2556
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 43 ย้ำปีนี้น้ำต้นทุนน้อย ต้องงดทำนาปรังครั้งที่ 2   15  มกราคม   2556
กรมชลฯ ปรับแผนการใช้น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังพื้นที่ตอนล่างประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  14  มกราคม   2556
สถานการณ์น้ำท่วมนราธิวาส ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในแม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส  4  มกราคม   2556
ด่วน ! แจ้งเตือนคลองตันหยงมัส ระดับน้ำจะล้นตลิ่งค่ำวันนี้  3  มกราคม   2556
กรมชลฯ ระบายน้ำเพิ่มลงสู่คลองสำโรง ช่วยกระชังปลาและเจือจางน้ำเน่าเสีย   3  มกราคม   2556
ระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ เพิ่ม ช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียและกระชังปลาในเขตจ.สระบุรี  2  มกราคม   2556
เตือนลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนเตรียมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  19  ธันวาคม  2555
เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา แล้งนี้น้ำต้นทุนมีน้อย ใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังครั้งที่ 2  19  ธันวาคม  2555
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 23 มีการปลูกพืชไปแล้วกว่าร้อยละ 74 ของแผนฯ  17  ธันวาคม  2555
เขื่อนทับเสลา เตรียมส่งน้ำรอบใหม่ สนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ของโครงการฯ   12  ธันวาคม  2555
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ผลการจัดสรรน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 20 /ผลการปลูกพืชฤดูแล้งมากกว่าร้อยละ 50   11  ธันวาคม  2555
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : น้ำต้นทุนเจ้าพระยาแล้งนี้ มีน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ต้องงดทำนาปรังครั้งที่ 2 ลดเสี่ยงขาดน้ำรุนแรง  3  ธันวาคม  2555
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ฤดูแล้งปีนี้น้ำต้นทุนภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดี จัดสรรน้ำได้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน  29  พฤศจิกายน  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนภาคอิสาน ส่วนใหญ่น้ำยังเหลือน้อย เตือนให้งดทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดน้ำรุนแรง  27  พฤศจิกายน  2555
กรมชลฯ ระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักฯ บรรเทาน้ำเน่าเสียในเขตจ.สระบุรี  16  พฤศจิกายน  2555
การประชุมชี้แจงแผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 55/56  16  พฤศจิกายน  2555
แล้งนี้น้ำในอ่างฯมีน้อย โครงการฯลำตะคอง ประกาศงดทำนาปรังในพื้นที่แล้ว  13  พฤศจิกายน  2555
ปีนี้น้ำน้อย โครงการฯแม่ยม ประกาศงดทำนาปรัง ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน  8  พฤศจิกายน  2555
ฤดูแล้งปีนี้ ชลบุรีน้ำเพียงพอ ไม่ขาดแคลน  7  พฤศจิกายน  2555
เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี เริ่มส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร หลังจากเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ  2  พฤศจิกายน  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ณ วันที่ 1 พ.ย. 55 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งประเทศ ร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  1  พฤศจิกายน  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ใกล้สิ้นสุดฤดูฝน เขื่อนภูมิพลมีน้ำเพียงร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เตือนต้องประหยัดน้ำ  29  ตุลาคม  2555
เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี วางแผนจัดสรรน้ำ หลังน้ำในอ่างฯเหลือน้อยเพียงร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ  19  ตุลาคม  2555
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศงดส่งน้ำฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำในอ่างฯมีน้อยมาก  18  ตุลาคม  2555
แล้งนี้น้ำตุ้นทุนเจ้าพระยามีน้อย เน้นเก็บกักน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เสริมการใช้น้ำให้ได้มากที่สุด  18  ตุลาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน น้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้นฤดูแล้งคาดเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ มีน้ำเกินร้อยละ 70  16  ตุลาคม  2555
สถานการณ์น้ำท่วมจ.ราชบรีและกาญจนบุรี เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น  9  ตุลาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก พร้อมรับน้ำจากพายุ "แกมี"  6  ตุลาคม  2555
กรมชลประทาน เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำรับมือพายุโซนร้อน "เกมี"  4  ตุลาคม  2555
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ส่อแวววิกฤตหนัก น้ำน้อยมาก คาดไม่พอใช้ตลอดหน้าแล้งนี้  1  ตุลาคม  2555
กรมชลประทาน ชี้แจงเขื่อนคลองสียัด น้ำยังไม่ล้นอ่างฯ   29  กันยายน 2555
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในภาคกลาง  27  กันยายน 2555
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเฝ้าระวังทางตอนล่าง  25  กันยายน 2555
กรมชลประทาน ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา รับมือฝนตกหนักภาคกลาง  21  กันยายน 2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ; เขื่อนภูมิพล น้ำเกินครึ่งอ่างฯแล้ว เน้นเก็บกักไว้ใช้หน้าแล้งนี้ให้ได้มากที่สุด  20  กันยายน 2555
เขื่อนลำปาวน้ำน้อยจนใกล้วิกฤติ ประกาศแจ้งเกษตรกรให้ชะลอการปลูกพืชและเลี้ยงกุ้ง-ปลา  19  กันยายน 2555
เจ้าพระยายังทรงตัว/ แม่น้ำยมจากสุโขทัยไหลลงสู่พิษณุโลกแล้ว/ ปราจีนบุรียังเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง  19  กันยายน 2555
ฝนตกหนักส่งผลน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีสูงขึ้น เตือนเมืองปราจีนเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง 1 - 2 วันนี้  18  กันยายน 2555
น้ำเจ้าพระยาตอนบน ยังคงลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำในระยะ 2 - 3 วันนี้  15  กันยายน 2555
กรมชลฯ เร่งพร่องน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อรับน้ำเหนืออีกระลอก  14  กันยายน 2555
กรมชลฯ ใช้เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเหนือ พร้อมแจ้งเตือนเจ้าพระยาตอนล่างน้ำจะสูงขึ้น   13  กันยายน 2555
กรมชลฯ ชี้แจงน้ำท่วมอ.สามเงา จ.ตาก ไม่ได้เกิดจากเขื่อนกิ่วลมระบายน้ำลงมา  12  กันยายน 2555
กรมชลฯ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมคลองโผงเผง  11  กันยายน 2555
แม่น้ำปิง ที่กำแพงเพชรลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ เริ่มทรงตัว  10  กันยายน 2555
กรมชลฯ ชี้แจงสาเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นาข้าวบางปะอิน   6  กันยายน 2555
ฝนตกชุกทางตอนบน ส่งผลน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น / กรมชลฯ พร้อมสนับสนุนน้ำสำหรับทดลองการปล่อยน้ำผ่านกทม.  4  กันยายน 2555
เขื่อนทับเสลา วางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือน้ำขาดแคลน  30  สิงหาคม 2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ หลายแห่งน้ำยังน้อย เขื่อนสิริกิติ์น้ำเกินครึ่งอ่างฯแล้ว  29  สิงหาคม 2555
ฝนตกทางตอนบนน้อย ส่งผลเจ้าพระยาระดับน้ำยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ต้องปรับแผนจัดการน้ำ รองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้  23  สิงหาคม 2555
อีสานกลางฝนตกน้อย ส่งผลน้ำในอ่างฯมีน้ำน้อย กรมชลฯต้องปรับแผนจัดการน้ำให้สอดคล้อง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำรุนแรง  21  สิงหาคม 2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ หลายแห่งน้ำยังน้อย แม้จะเข้าสู่กลางฤดูฝน  16  สิงหาคม 2555
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนตกเมืองน่าน ส่งผลให้น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มมากขึ้น  14  สิงหาคม 2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : เขื่อนใหญ่ภาคอีสานหลายแห่ง น้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย  9  สิงหาคม 2555
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มากขึ้น  7  สิงหาคม 2555
กรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมปตร.และอาคารชลประทาน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เสร็จก่อนน้ำหลาก  31  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำและสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนใหญ่น้ำยังน้อย  27  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ แม้จะมีน้ำไหลลงอ่างฯ หลายแห่ง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย  23  กรกฎาคม 2555
ฝนตกชุกกระจายทางตอนบนของลุ่มน้ำ กรมชลฯ ปรับแผนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองอีกครั้ง  17  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังปกติ กรมชลฯพร้อมรับมือน้ำหลาก  13  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำล้นคลองส่งน้ำ ในเขตอ.สามโก้ จ.อ่างทอง เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  12  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนใหญ่หลายแห่งภาคอีสาน น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกชุกในระยะนี้  9  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนใหญ่หลายแห่งน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  4  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เขื่อนหลายแห่งน้ำลดลง เพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำไหลหลากในช่วงมรสุม  2  กรกฎาคม 2555
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ทุ่งฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าพื้นที่ได้มากขึ้น ภายหลังกรมชลฯปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา   26  มิถุนายน  2555
กรมชลฯ ปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง   22  มิถุนายน  2555
กรมชลฯ เร่งปรับปรุงปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิม  21  มิถุนายน  2555
กรมชลฯ เร่งขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง ช่วยบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  20  มิถุนายน  2555
เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน ยังรับน้ำได้อีกมาก หากเกิดฝนตกหนักในระยะนี้  18  มิถุนายน  2555
กรมชลฯ เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา รับน้ำเหนือ แต่ไม่กระทบพื้นที่ตอนล่าง  11  มิถุนายน  2555
สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลักภาคเหนือและภาคกลาง  8  มิถุนายน  2555
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ชุมพร เตือนประชาชนเมืองหลังสวน เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งคลองหลังสวนค่ำวันนี้  6  มิถุนายน  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำใกล้แตะครึ่งอ่างฯ 5 มิถุนายน 10157
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : อุตุฯเตือนเหนือและอีสานบนฝนยังตกชุก แต่เขื่อนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก  1  มิถุนายน  2555
กรมชลฯ วางแผนก่อสร้างฝายใหม่ ช่วยชาวตำบลวังชิ้น จ.แพร่  30 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคเหนือ : น้ำไหลเข้าอ่างฯมากขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ด้านอุตุฯคาดสิ้นเดือนนี้เหนือยังมีฝน  29 พฤษภาคม  2555
เหนือฝนตกชุก แต่สถานการณ์น้ำท่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เตือนสิ้นเดือนนี้ยังมีฝน  28 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : แนวโน้มเหนือและอีสานบนฝนชุกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้  24 พฤษภาคม  2555
อ่างฯห้วยหินชะแนนใหญ่ แหล่งน้ำพระราชดำริ ชุบชีวิตชาวกุสุมาลย์และโพนสวรรค์  22 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำลดต่ำกว่าร้อยละ 50   21 พฤษภาคม  2555
ทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำตามพระราชดำริของในหลวง  14 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : น้ำไหลลงอ่างฯเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มากขึ้น   11 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีพื้นที่พร้อมรับน้ำหลาก ในขณะที่กรมอุตุฯคาดปีนี้ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ  8 พฤษภาคม  2555
กรมชลฯ ปรับแผนส่งน้ำเพิ่ม ช่วยพื้นที่การเกษตรและประปาลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  3 พฤษภาคม  2555
ชลบุรีฝนช่ำ ส่งผลให้เขื่อนบางพระ ไม่ขาดแคลนน้ำ  2 พฤษภาคม  2555
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : สิ้นสุดแผนการใช้น้ำฤดูแล้งแล้ว ผลการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้   30 เมษายน  2555
เขื่อนปราณบุรีแจง งดส่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากน้ำในอ่างฯมีน้อย  27 เมษายน  2555
สถานการณ์น้ำ : ผลการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง และการเตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก  26 เมษายน  2555
สถานการณ์น้ำ : ผลการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง มีการใช้น้ำเกินแผนแล้ว  23 เมษายน  2555
กรมชลฯ เตรียมซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำเขื่อนนเรศวรที่ขาด ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างเร่งด่วนแล้ว  11 เมษายน  2555
กรมชลฯ ปรับแผนการใช้น้ำจากเขื่อนใหญ่ 4 แห่ง  11 เมษายน  2555
กรมชลฯ ก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่  10 เมษายน  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนหลายแห่งน้ำลดเหลือต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่แล้งนี้ยังมีน้ำพอใช้ เตือนให้ใช้อย่างประหยัด  30  มีนาคม  2555
สถานการณ์น้ำและผลการใช้น้ำ ปัจจุบันลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกพืชเต็มพื้นที่เป้าหมายแล้ว  27  มีนาคม  2555
ชลบุรี ยืนยันแล้งนี้ น้ำพอใช้ไม่ขาดแคลน  14  มีนาคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำลดลงแตะร้อยละ60 แล้ว  12  มีนาคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 8 มี.ค. 55  8  มีนาคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ลดลงเหลือร้อยละ 70 แล้ว  23  กุมภาพันธ์  2555
สถานการณ์น้ำและผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง / ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำนาปรังไปแล้วกว่าร้อยละ 90   21  กุมภาพันธ์  2555
โครงการฯแม่ยม กับการบริหารจัดการน้ำ ลดความขัดแย้งการแย่งน้ำในฤดูแล้ง  16  กุมภาพันธ์  2555
สถานการณ์น้ำ ผลการจัดสรรน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  13  กุมภาพันธ์  2555
รธบ.นายสุเทพฯ แถลงข่าวสถานการณ์น้ำ ผลการจัดสรรน้ำ และการปรับแผนจัดการน้ำ  31  มกราคม  2555
รมว.กษ.(นายธีระ วงศ์สมุทร) แถลงข่าวผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง   27  มกราคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 25 ม.ค. 55  25  มกราคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  17  มกราคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำในอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้  12  มกราคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำนาปรังไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่เป้าหมาย  10  มกราคม  2555
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำฤดูแล้ง และการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก  6  มกราคม  2555
แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2554/2555  23 ธันวาคม 10156
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ฤดูแล้ง 54/55 : กรมชลฯ ยังเร่งระบายน้ำท่วมรอบๆปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง 21 ธันวาคม 10156
กรมชลฯ เตือนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอมและท่าแนะ เมืองพัทลุง เตรียมรับมือน้ำอาจล้นตลิ่ง 1 - 2 วันนี้ 16 ธันวาคม 10156
สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ณ 1 พ.ย. 54 กรมชลฯ พร้อมส่งน้ำสนับสนุนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 54/55 อย่างเต็มศักยภาพ 15 ธันวาคม 10156
ผลการสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลปทุมฯ - นนท์ หลายพื้นที่น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 13 ธันวาคม 10156
ปทุมฯ - นนท์ น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้ว 8 ธันวาคม 10156
กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำเมืองนนท์อย่างต่อเนื่อง คาดพื้นที่ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณกลางเดือนนี้เป็นต้นไป 6 ธันวาคม 10156
ผลจากมาตรการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตก บางกรวย - บางบัวทอง หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้ว 2 ธันวาคม 10156
มาตรการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตกได้ผล หลายพื้นที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  1  ธันวาคม  2554
กรมชลฯเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ผลจากการสูบน้ำทำให้หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้ว  30  พฤศจิกายน  2554
กรมชลฯเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง  29  พฤศจิกายน  2554
กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในคลองศูนย์ราชการเมืองนราธิวาส  24  พฤศจิกายน  2554
ฝนตกหนักป่าพะยอม เตือนประชาชนในพื้นที่โครงการฝายบ้านพร้าว ให้เฝ้าระวังน้ำท่วม  23  พฤศจิกายน  2554
ลุ่มน้ำโก-ลก จ.นราธิวาส ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูงขึ้น เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง  23  พฤศจิกายน  2554
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักภาคใต้ / เตือนนราธิวาสและพัทลุง ระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง  22  พฤศจิกายน  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : การระบายน้ำผ่านคลองภาษีเจริญและคลองมหาสวัสดิ์ ลงสู่แม่น้ำท่าจีน  22  พฤศจิกายน  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตก  17  พฤศจิกายน  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : มาตรการลดปริมาณน้ำเจ้าพระยาได้ผล ส่งผลระบายน้ำลงทะเลได้มากขึ้น  14  พฤศจิกายน  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนบนลดลงต่อเนื่อง  / เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 12 - 16 พ.ย. นี้  11  พฤศจิกายน  2554
กรมชลประทาน เร่งดำเนินการวางกล่อง "เกเบี้ยน" ปิดช่องขาด ปตร.บางโฉมศรี  5  พฤศจิกายน  2554
กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร  4  พฤศจิกายน  2554
กรมชลประทาน วางมาตรการระบายน้ำในทุ่งฝั่งตะวันตก เร่งระบายน้ำท่วมขังออกให้เร็วที่สุด  1  พฤศจิกายน  2554
กรมชลประทาน ลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ ช่วยพื้นที่น้ำท่วมทางตอนล่าง  31  ตุลาคม  2554
แนวทางการระบายน้ำของกรมชลประทาน และแนวโน้มสถานการณ์น้ำ  31  ตุลาคม  2554
เจ้าพระยาตอนบนลดลงทุกวัน แต่น้ำทะเลหนุนส่งผลให้การระบายน้ำออกทะเลลำบากมากขึ้น  28  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ เปิดใจไขข้อกังขา ไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำฝั่งตะวันออก  26  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีปิด ปตร.คลองหลวงแพ่งไม่ได้  26  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการเปิด-ปิด ปตร.คลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์  25  ตุลาคม  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนบนลดลงต่อเนื่อง / ขอความเห็นใจร่วมกันจัดการน้ำหลาก  21  ตุลาคม  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่างเริ่มทรงตัว บางแห่งน้ำลดลง แต่น้ำในทุ่งยังไหลหลาก  19  ตุลาคม  2554
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือเริ่มลดลงแล้ว / กรมชลฯ เสริมเครื่องสูบน้ำปตร.จุฬาลงกรณ์ เร่งสูบน้ำในคลองรังสิตลงเจ้าพระยา  17  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ประสานหน่วยทหารพัฒนา ร่วมกันเร่งระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเล  14  ตุลาคม  2554
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุน 13 - 18 ต.ค. 54 / 3 เขื่อนใหญ่ปรับลดการระบายน้ำลงแล้ว   13  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ใช้คลองต่างๆในพื้นที่ตอนล่าง ช่วยระบายน้ำเหนือและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  9  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวลือเขื่อนขุนด่านฯ ปล่อยน้ำจะท่วมรังสิต  7  ตุลาคม  2554
เตือนลุ่มน้ำปิงตอนล่าง รับมือน้ำจะสูงขึ้นอีก  5  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสภาวะอากาศ / น้ำเหนือยังเพิ่มขึ้น ส่งผลแนวโน้มเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีก   4  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวน้ำเจ้าพระยา จะสูงถึงยอดพระเจดีย์เกาะเกร็ด  1  ตุลาคม  2554
กรมชลฯ เร่งกู้ปตร.บางโฉมศรี ช่วยลดและชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  30  กันยายน  2554
เตือนลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก น้ำจะสูงขึ้นอีก  30  กันยายน  2554
ด่วน! เตือนลุ่มน้ำกวง มีแนวโน้มเอ่อล้นตลิ่งเย็นวันนี้(28 ก.ย. 54)  28  กันยายน  2554
ด่วน! กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวลือสะพัดว่าเขื่อนเจ้าพระยาแตกร้าว  28  กันยายน  2554
ด่วน! เตือนเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งในช่วงเที่ยงวันนี้  28  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : พายุ "ไห่ถาง" เข้าไทยพรุ่งนี้ พื้นที่น้ำท่วมเดิมต้องติดตามอย่างใกล้ชิด น้ำอาจจะสูงขึ้นอีก  27  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ลุ่มน้ำป่าสัก น้ำยังสูงขึ้น ยืนยันเขื่อนป่าสักฯ ยังแข็งแรงและมั่นคงดี  26  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เตือนลุ่มน้ำป่าสัก น้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ 60 - 80 ซม.  24  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกระลอก  22  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังคงไหลหลาก ทำให้นครสวรรค์ น้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ตอนล่างเริ่มทรงตัว  19  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังไหลหลาก ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง  16  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำในแม่น้ำปิงกำแพงเพชรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยานครสวรรค์ สูงขึ้นต่อเนื่อง  15  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนตกซ้ำกระหน่ำภาคกลาง ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง  12  กันยายน  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 10 เตือนเจ้าพระยายังไม่พ้นวิกฤต ฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม  10  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังคงไหลหลาก ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้นช้าๆ อย่างต่อเนื่อง  9  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนยังตกชุกทางตอนบน ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้น  8  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : แนวโน้มเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนี้   6  กันยายน  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 9 เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำจะสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงกลางเดือนกันยายนนี้  5  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่าง น้ำยังคงสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ 10-15 ซม.   2  กันยายน  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่อง เตรียมรับมือ   1  กันยายน  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 8 เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง  31  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เหนือฝนตกชุกกระจาย ส่งผลเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่อง   30  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง จะสูงขึ้น  29  สิงหาคม  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 7 เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำสูงขึ้น  29  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เจ้าพระยาตอนล่างสูงขึ้นเล็กน้อย  27  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ลดลงต่อเนื่อง  26  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังทรงตัว มีบางแห่งลดลงบ้างเล็กน้อย  25  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนตกน้อยลง เร่งพร่องน้ำให้ลงสู่ทะเลให้มากที่สุด  24  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะทรงตัว 3 - 4 วันนี้ เนื่องจากฝนตกน้อยลง  23  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ฝนเหนือยังตกชุก ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงเพิ่มขึ้นในระยะนี้  20  สิงหาคม  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 6 เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำปราจีนบุรี ระดับน้ำเพิ่งสูงขึ้น  19  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 19 ส.ค. 54  19  สิงหาคม  2554
ประกาศกรมชลประทานฉบับที่ 5 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาและภาคอีสาน  17  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 16 ส.ค. 54  16  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 15 ส.ค. 54  15  สิงหาคม  2554
ประกาศกรมชลประทานฉบับที่ 4 เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือน้ำเหนืออีกระลอก  14  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 13 ส.ค. 54  13  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 11 ส.ค. 54  11  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ส.ค. 54  10  สิงหาคม  2554
กรมชลฯ ใช้เขื่อนเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือไหลหลาก   7  สิงหาคม  2554
กรมชลฯเตือนอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือไหลหลาก  4  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำท่วม และคาดการณ์น้ำเหนือถึงเขื่อนเจ้าพระยา กรมชลฯพร้อมรับน้ำหลาก  3  สิงหาคม  2554
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก  2  สิงหาคม  2554
ฤทธิ์ พายุโซนร้อน "นกเตน" ส่งผลน้ำในแม่น้ำยมที่จ.แพร่สูงขึ้น เตือนสุโขทัยเตรียมรับมือน้ำจากแพร่อีกระลอก   1  สิงหาคม  2554
"นกเตน" แผลงฤทธิ์ ส่งผลน้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน  1  สิงหาคม  2554
ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 3 : เตือนเหนือตอนบนและอีสานตอนบน เตรียมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "นกเตน"  28  กรกฎาคม  2554
สถานการณ์น้ำจังหวัดพิจิตร : น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลน้ำในทุ่งระบายออกยาก เตือนประชาชนริมฝั่งน้ำน่านเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง  22  กรกฎาคม  2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : กรมชลฯ พร่องน้ำในระบบ เตรียมรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  20  กรกฎาคม  2554
กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วง 14 - 18 กรกฎาคม นี้  13  กรกฎาคม  2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : น้ำยมไหลถึงพิจิตรแล้ว กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง  8  กรกฎาคม  2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : น้ำยมไหลมาถึงพิษณุโลกและพิจิตรแล้ว คาดจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมทางตอนล่าง  5  กรกฎาคม  2554
กรมชลฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ทำให้เมืองแม่สอดน้ำท่วม  29  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม และการคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุด ในเขตจ.แพร่และสุโขทัย  28  มิถุนายน 2554
ประกาศกรมชลประทาน สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2554 ฉบับที่ 2 เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  27  มิถุนายน 2554
ประกาศกรมชลประทาน สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2554 ฉบับที่ 1 เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  27  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : อ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก ยังรับน้ำได้อีกมาก  24  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : เขื่อนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก กรมชลฯพร้อมรับมือน้ำท่วม   21  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : เจ้าพระยายังปกติ กรมชลฯ วางแนวทางบริหารจัดการน้ำในอ่างฯให้เหมาะสมกับสภาวะฝน  15  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : ฝนตกชุกทางตอนบน ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น กรมชลฯพร้อมรับมือบริหารจัดการน้ำหลาก  9  มิถุนายน 2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีมีข่าวลือว่าเขื่อนลำตะคองจะปล่อยน้ำ ทำให้น้ำท่วม  7  มิถุนายน 2554
กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ ช่วยชีวิตสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเรือน้ำตาลล่ม  6  มิถุนายน 2554
ฝนตกชุกอีสาน ส่งผลน้ำในอ่างฯลำเชียงไกร เมืองโคราช มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น กรมชลฯ พร้อมบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วม  1  มิถุนายน 2554
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนอินทร์ จ.พิษณุโลก แตก  1  มิถุนายน 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : ฝนตกทางตอนบนของลุ่มน้ำ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เริ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ  31  พฤษภาคม 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : เหนือและอีสาน เตรียมรับมือฝนตกหนัก เขื่อนใหญ่หลายแห่งพร้อมรับน้ำหลาก  25  พฤษภาคม 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน พร้อมรับฝนตกหนัก ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก   20  พฤษภาคม 2554
สถานการณ์น้ำฤดูฝน : เขื่อนส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก  18  พฤษภาคม 2554
แม้น้ำต้นทุนจะมีน้อย แต่เกษตรกรเมืองแพร่ ก็รอดพ้นวิกฤตการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งที่ผ่านมา ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  10  พฤษภาคม 2554
กรมชลฯ ระบายน้ำช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียในแม่น้ำบางขาม ลพบุรี  6  พฤษภาคม 2554
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ พร้อมรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้  6  พฤษภาคม 2554
สรุปผลการใช้น้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำไม่เกินแผนที่วางไว้  4  พฤษภาคม 2554
สถานการณ์น้ำ. : ผลการใช้น้ำในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปีนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้   29  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำ. : พายุฤดูร้อน ส่งผลให้มีฝนตกกระจายทั่วไป ช่วยลดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำได้หลายแห่ง  26  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำ. : ใกล้สิ้นสุดแผนการจัดสรรน้ำแล้ว คาดว่าการใช้น้ำจะไม่เกินแผนมากนัก  21  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำ. : เกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมมืองดทำนาปรังรอบ 2 ส่งผลให้การใช้น้ำมีแนวโน้มเป็นไปตามแผนที่วางไว้  18  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำ. : ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้ตามแผนเพียงร้อยละ 10  เตือนนาปรังรอบที่ 2 ต้องงด หากไม่อยากเสี่ยงเสียหาย  7  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ กรมชลฯ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง  5  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้ตามแผน อีกประมาณร้อยละ 20   4  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ฝนตกน้อยลง แต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง  2  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ภาคใต้ฝนตกน้อยลงแล้ว   1  เมษายน 2554
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อไปอีกในระยะนี้   31  มีนาคม 10155
กรมชลประทาน ประกาศฉบับที่ 3 เตือนระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก จะสูงขึ้นล้นตลิ่งเวลาประมาณ ตี 4 คืนนี้  30  มีนาคม 10155
กรมชลประทาน ประกาศฉบับที่ 2 เตือนระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก สูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง  30  มีนาคม 10155
กรมชลประทาน ประกาศเตือน ระดับน้ำคลองตันหยงมัส สูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง  30  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ยังต้องเผชิญฝนตกต่อไปอีกในระยะนี้  30  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : ฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ส่งผลให้ระดับน้ำหลายสายยังคงสูงขึ้น แต่บางแห่งระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว  29  มีนาคม 10155
น้ำท่วมเมืองคอน หลายแห่งเริ่มทรงตัว แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาอีก ส่วนที่สงขลา น้ำในทะเลสาบสงขลา ยังคงมีระดับสูงขึ้น  28  มีนาคม 10155
ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำ พร้อมเปิดปตร.ทุกแห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลวันละ 80 ล้าน ลบ.ม.   28  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำท่วมเมืองคอน : กรมชลฯติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในเขตจ.นครศรีธรรมราช  25  มีนาคม 10155
กรมชลฯเร่งตรวจสอบสภาพเขื่อน หลังเกิดแผ่นดินไหวในพม่า เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย  25  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ฝนที่ตกส่งผลน้ำท่าในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และช่วยลดการใช้น้ำจากเขื่อนต่างๆ  24  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : แม้จะมีฝนตกในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่น้ำในอ่างฯยังมีน้อย เตือนเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบที่ 2  22  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ฝนตกในระยะนี้ ส่งน้ำในอ่างฯหลายแห่งเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องประหยัดต่อไป  17  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : กรมชลฯสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และรถบรรรทุกน้ำช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้ง  11  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : กรมชลฯยืนยันน้ำมีพอใช้ในเขตชลประทาน แต่ต้องเพาะปลูกพืชให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  8  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้อีกร้อยละ 30 หากปลูกพืชตามแผนจะไม่ขาดแคลนน้ำแน่นอน  1  มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำเหลือใช้เพียง 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น   24  กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : เขื่อนภูมิพล น้ำลดลงเหลือครึ่งอ่างฯแล้ว เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้งดทำนาปรังรอบที่ 2 อย่างเด็ดขาด  21  กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ฉุดไม่อยู่นาปรังเจ้าพระยาเกินแผน ส่งผลน้ำในเขื่อนหลักต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องใกล้ครึ่งอ่างฯแล้ว  16  กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : นาปรังในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทะลุเกินแผนกว่าร้อยละ 110 แล้ว   11  กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : น้ำในเขื่อนภูมิพล ลดลงเหลือเกือบจะครึ่งอ่างฯแล้ว เตือนต้องช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง   2  กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง   31 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : พื้นที่นาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใกล้ปลูกเต็มพื้นที่แล้ว เตือนให้งดทำนาปรังรอบที่ 2 เสี่ยงขาดน้ำได้  27 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : ฤดูแล้งเหลืออีกกว่า 3 เดือน แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งลดลงเหลือน้อยแล้ว เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด  24 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในเขื่อน : พื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา นาปรังผุดกว่าร้อยละ 84 แล้ว เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  21 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลดลงต่อเนื่อง เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด   18 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย  12 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : การใช้น้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้ง เป็นไปตามแผน  10 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ต้นปีใหม่ น้ำในเขื่อนหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี หลายแห่งเริ่มลดลง เน้นช่วยกันประหยัดเพื่อวันหน้าด้วย  4 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำในเขื่อนหลายแห่งเริ่มลดลง หลังกรมชลฯเริ่มส่งน้ำ เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง  22 ธันวาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ถึงแม้น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว แต่ยังต้องช่วยกันประหยัด เพื่อสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน  17 ธันวาคม 10155
ชาวนาทุ่งท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มีแนวโน้มทำนาดำแทนนาหว่าน เพื่อเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีหน้า ก่อนถึงฤดูน้ำหลาก  16 ธันวาคม 10155
เขื่อนทับเสลา เริ่มส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร หลังจากเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ  14 ธันวาคม 10155
กรมชลฯ พร้อมจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 53/54 สนับสนุนการใช้น้ำอย่างเพียงพอ เน้นการมีส่วนร่วมและช่วยกันประหยัดเพื่ออนาคต  13 ธันวาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯ พร้อมจัดแถลงข่าวแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 53/54   7 ธันวาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯเตรียมพร้อมนำเสนอแผนการจัดสรรน้ำปี 2553/2554 คาดว่าจะประกาศได้ในเร็ววันนี้  3 ธันวาคม 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดพัทลุง เตรียมรับมือน้ำในลุ่มน้ำต่างๆสูงขึ้นอีกระลอก  2 ธันวาคม 10155
เขื่อนแควน้อยฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีนี้เก็บน้ำได้เต็มอ่างฯ พร้อมสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอ  30 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ภาคตะวันออกปีนี้โชคดี ปริมาณน้ำส่วนใหญ่ในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  29 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ย้ำมีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ แต่ต้องประหยัดเพื่อวันหน้าด้วย  25 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก คาดจะพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งของนี้  17 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล : ปริมาณน้ำก้อนใหญ่ในแม่น้ำมูลถึงตัวเมืองอุบลฯแล้ว แต่ไม่ล้นตลิ่ง  16 พฤศจิกายน 10155
ปตร.คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุบชีวิตคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วยเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งน้ำท่วมขัง  15 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด  14 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ย้ำกรมชลฯพยายามทุกวิถีทางนำน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง  13 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ ใช้คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  12 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล : ระดับน้ำที่แม่น้ำมูลเมืองอุบลฯสูงขึ้น แต่ไม่ล้นตลิ่ง  12 พฤศจิกายน 10155
ระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง แจงข่าวลือระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 1 เมตร ไม่เป็นความจริง  11 พฤศจิกายน 10155
รมต.สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ทำพิธีเปิดเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากทุ่งผักไห่ - เจ้าเจ็ด ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา   11 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ขึ้นเครื่องบิน CN 235 ดูสภาพน้ำในแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี  10 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ปกติกลางเดือนธันวาคมนี้  9 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือ พื้นที่น้ำท่วมขังเมืองลพบุรี สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายพื้นที่  8 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอก  8 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนอุบลราชธานี รับมือแม่น้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  7 พฤศจิกายน 10155
อธิบดีกรมชลประทาน คาดการณ์น้ำเจ้าพระยาจะหนุนสูงไม่เกิน 2 เมตร(รทก.)  6 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ ชี้แจงสาเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงได้ช้า  6 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่วง 6 - 11 พ.ย. 53 พร้อมรับมือน้ำทะลหนุนสูง  6 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ และพัทลุง เริ่มคลี่คลายแล้วหลายพื้นที่  5 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนภาคใต้ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ  4 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ วางมาตรการเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 6  - 11 พ.ย. นี้  4 พฤศจิกายน 10155
น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ กรมชลฯ ส่งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ  4 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนริมฝั่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงสุด 7 - 11 พ.ย. นี้  3 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ : หาดใหญ่น้ำท่วมเริ่มลดลงแล้ว ส่วนที่สุราษฎร์ฯฝนยังตกต่อเนื่อง  3 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนคนเมืองนครฯ เตรียมรับมือน้ำท่วม  3 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำตรัง เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง  2 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ : กรมชลฯใช้คลอง ร.1 เร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองหาดใหญ่ 2 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : แนวโน้มเจ้าพระยาดีขึ้น น้ำเหนือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 2 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เตรียมรับมือระดับน้ำในคลองตันหยงมัสสูงขึ้น อาจเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ 1 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เตรียมรับมือแม่น้ำสายบุรีสูงขึ้น อาจเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ 1 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดพัทลุง เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง 1 พฤศจิกายน 10155
สถานการณ์น้ำ : น้ำเหนือทางตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมาชลฯ เร่งระบายน้ำลงทะเลผ่านปตร.คลองลัดโพธิ์ 1 พฤศจิกายน 10155
กรมชลฯ เตือนมหาสารคาม เตรียมรับมือแม่น้ำชีล้นตลิ่ง 31 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือทางตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง 31 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว 30 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ ชี้แจงไม่มีเขื่อนแตก ยืนยันทุกแห่งยังแข็งแรงและปลอดภัย 29 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำเหนือที่นครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง  29 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว  28 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนศรีสะเกษและร้อยเอ็ด เตรียมรับมือแม่น้ำมูลอาจจะล้นตลิ่ง 27 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกภาคกลางตอนบน ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 27 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ยังคงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุด 26 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ วาง 4 มาตรการช่วยลดปริมาณน้ำเหนือ ใช้ระบบชลประทานช่วยลดยอดน้ำไหลลงตอนล่าง 25 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเตือนให้ระวังหมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้แข็งแรงตลอดเวลา 25 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มหนุนสูง เตือนริมน้ำให้ระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง 24 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ แจ้งเตือนกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือทั้งน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก 23 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ แจ้งเตือนกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือทั้งน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก 22 ตุลาคม 10155
กรมชลฯเตือนบางอำเภอของสุรินทร์เตรียมรับมือน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น 22 ตุลาคม 10155
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมลพบุรี 21 ตุลาคม 10155
อธิบดีกรมชลฯ เรียกประชุมด่วน!! สรุปสถานการณ์น้ำ พร้อมเตรียมรับมือน้ำเหนือ 20 ตุลาคม 10155
รมว.กษ.(นายธีระ วงศ์สมุทร) ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมเมืองลพบุรี : กรมชลฯเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว 20 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ อาศัยจังหวะน้ำทะเลยังไม่หนุนสูง เร่งบริหารจัดการน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด 19 ตุลาคม 10155
กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองโคราช 18 ตุลาคม 10155
กรมชลฯแจ้งผวจ.ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะสูงขึ้นในระยะนี้ 17 ตุลาคม 10155
โครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ด้านพลังงานและบริหารจัดการน้ำหลาก 14 ตุลาคม 10155
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวอ่างเก็บน้ำแตก ทำให้น้ำท่วมถนนสาย 344(บ้านบึง - แกลง)  11 ตุลาคม 10155
นายกรัฐมนตรีฯ เดินทางตรวจสภาพน้ำท่วมเมืองเพชร 10 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เหนือและอีสาน ฝนลดน้อยลงแล้ว เร่งเก็บน้ำให้เต็มอ่างฯ / 7 - 12 ต.ค. รับมือน้ำทะเลหนุนสูง  8 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำเหนือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ตอนล่างเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง  6 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : ภาคเหนือและอีสาน ฝนเริ่มลดน้อยลง หลังร่องฝนเลื่อนลงภาคใต้แล้ว 1 ตุลาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างฯ : น้ำเหนือที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงด้วย 27 กันยายน 10155
น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักทางตอนบนอีกระลอกในระยะนี้ 23 กันยายน 10155
กรมชลฯเตือนจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรับมือน้ำสูงขึ้น พร้อมใช้เขื่อนเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำเหนือ 21 กันยายน 10155
ด่วน ! น้ำเหนือไหลหลาก ส่งผลน้ำปิงไหลผ่านเมืองเชียงใหม่มากขึ้น คาดว่าน้ำจะปริ่มตลิ่งเที่ยงคืนวันนี้ 17 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : ฝนตกเหนือตอนบน ส่งผลน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์เพิ่มมากขึ้น  16 กันยายน 10155
กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีอ่างเก็บน้ำห้วยพลู จ.เชียงรายแตก 14 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : สภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว / ชป.ใช้เขื่อนเจ้ำพระยาบริหารน้ำเหนือ  14 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : น้ำทะเลหนุนสูง ในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำเหนือยังมาน้อย 11 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงในระยะนี้ ด้วยอิทธิพลน้ำทะเลหนุน  9 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : น้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง / เตือนริมฝั่งเจ้าพระยา 6 - 11 ก.ย.นี้ น้ำทะเลจะหนุนสูง 6 กันยายน 10155
สถานการณ์น้ำ : คาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนอีก 2 เดือนข้างหน้า อ่างฯส่วนใหญ่จะมีน้ำเกินร้อยละ 50 31 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำ : ฤดูฝนเหลืออีกประมาณ 2 เดือน กรมชลฯ เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด สำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้านี้ 30 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำ : ฝนตกหนัก ส่งผลดีเขื่อนหลายแห่งน้ำเพิ่มขึ้น หลายแห่งพ้นวิกฤตน้ำน้อย / เน้นเก็บกักให้มากที่สุดไว้ใช้หน้าแล้ง 27 สิงหาคม 10155
กรมชลประทาน วางมาตรการรับน้ำหลาก ให้โครงการทุกแห่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ 24 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำ :  กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำหลากจากภาวะฝนตกหนัก ให้โครงการฯเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ 23 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำ : ฝนเริ่มตกมากขึ้น กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำท่วม / เน้นทุกโครงการฯ เก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯให้ได้มากที่สุด 20 สิงหาคม 10155
กรมชลฯ ยืนยันการสร้างเขื่อนกั้นคลองพระพิมล คนในพื้นที่ได้ประโยชน์แน่นอน 17 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำ : ฝนเหนือตกมากขึ้น ส่งผลดีน้ำไหลเข้าอ่างฯเพิ่มขึ้น  16 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ และอ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ 10 สิงหาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำยังไหลเข้าอ่างฯอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย : พร้อมให้รับมือฤดูน้ำหลากด้วย 28 กรกฎาคม 10155
ผลจากพายุ "โกนเซิน" น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นหลายแห่ง 21 กรกฎาคม 10155
น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังน้อย กษ.เตือนเกษตรกรเลื่อนปลูกข้าวนาปีออกไปอีกถึงต้นเดือนสิงหาคม ป้องกันผลผลิตเสียหาย 15 กรกฎาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำไหลเข้าอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง  14 กรกฎาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำเริ่มไหลเข้าอ่างฯมากขึ้น / เตรียมพร้อมรับน้ำหลากในพื้นที่เสี่ยง 6 กรกฎาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : แม้จะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ แต่น้ำไหลเข้าอ่างฯส่วนใหญ่ยังคงน้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ  2 กรกฎาคม 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำในอ่างฯยังน้อย เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  29 มิถุนายน 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : น้ำไหลเข้าอ่างฯยังมีน้อย ส่งผลปริมาณน้ำในอ่างฯส่วนใหญ่ไม่เพิ่มขึ้น  21 มิถุนายน 10155
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : แม้จะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลให้น้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย 15 มิถุนายน 10155
รมว.กษ.นำสื่อมวลชนล่องกรมชลประทาน ตรวจวัดสภาพความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา  11 มิถุนายน 10155
สถานการณ์น้ำและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (4 มิ.ย. 53) 4 มิถุนายน 10155
ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่หลายแห่งยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่าเพิ่งรีบทำนาปี  3 มิถุนายน 10155
กษ. ห่วงน้ำในอ่างเก็บน้ำยังมีน้อย ยืนยันขอให้เกษตรกรเลื่อนทำนาปีออกไปก่อน ป้องกันผลผลิตเสียหาย 26 พฤษภาคม 10155
ประกาศ เรื่อง ขอให้เลื่อนการทำนาปีในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลฯและเขื่อนสิริกิติ์ ปี 53 24 พฤษภาคม 10155
น้ำเค็มรุกเจ้าพระยาถึงโรงสูบน้ำดิบสำแล กระทบการผลิตน้ำประปา กรมชลฯผันน้ำจากแม่กลองลงมาช่วยเจือจางแล้ว 24 พฤษภาคม 10155
กษ.แจ้งเตือนเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลกและโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เลื่อนทำนาปีออกไปก่อน 12 พฤษภาคม 10155
สิ้นสุดฤดูกาลจัดสรรน้ำแล้ว ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนมากที่สุดถึงกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 3 พฤษภาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ระยะนี้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่ เตือนให้สำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนช่วงต้นฤดูฝนนี้ 29 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : นาปรังรอบที่ 2 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา พุ่งไปกว่า 1 ล้านไร่แล้ว 26 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ทั่วประเทศยังใช้น้ำเกินแผนอย่างต่อเนื่อง 21 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนหากมีฝนตกในระยะนี้ ให้นำภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนด้วย 19 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ย้ำเตือนเกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่ 2 เพราะไม่มีน้ำสนับสนุนแล้ว 9 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนทะลุ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว  5 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนจะแตะ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว 2 เมษายน 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนอย่าดื้อทำนาปรังครั้งที่ 2 หากยังดื้อทำเสี่ยงเจอขาดน้ำแน่นอน   30 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : กรมชลฯ ปรับลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สำรองน้ำไว้ใช้ต้นฝนนี้ เตือนอย่าดื้อทำนาปรังรอบ 2  26 มีนาคม 10155
ลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ชป.แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตือนเกษตรกรให้งดทำนาปรังรอบ 2  23 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาใช้น้ำเกินแผนแล้ว เตือนถ้ายังดื้อทำนาปรังรอบ 2 ต้นฤดูฝนมีโอกาสเจอปัญหาขาดแคลนน้ำแน่นอน 22 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เจ้าพระยาน้ำใช้ตามแผนหมดแล้ว ต้องดึงน้ำสำรองของต้นฤดูฝนมาใช้  20 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้งและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53 : เจ้าพระยาเหลือน้ำใช้ตามแผนร้อยละ 10 16 มีนาคม 10155
คนแพร่ฮึดสู้ภัยแล้ง จัดรอบเวรแบ่งปันน้ำ ช่วยพื้นที่การเกษตรเกือบแสนไร่ให้รอดตาย 11 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้งและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53 : นาปรังเจ้าพระยาเกินแผนแล้วกว่าร้อยละ 24 9 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : นาปรังฉุดไม่อยู่ หลายพื้นที่เริ่มหว่านกล้าเตรียมทำนาปรังรอบที่ 2 แล้ว แม้จะมีคำเตือนว่าน้ำไม่พอก็ตาม 8 มีนาคม 10155
กรมชลฯ ยกน้ำเหนือเขื่อนเนรศวรให้สูงขึ้น เพื่อช่วยพื้นที่นาข้าวที่กำลังขาดน้ำ ในเขตอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 4 มีนาคม 10155
อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยผลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้ชุ่มช่ำ บนแผ่นดินอีสานสกลนคร 3 มีนาคม 10155
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : นาปรังส่อเค้าไม่มีหยุด เตือนอย่าเสี่ยงปลูกเพิ่ม น้ำเหลือน้อย ต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ด้วย 2 มีนาคม 10155
อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ คุณูปการของแหล่งน้ำต้นทุน ลุ่มน้ำคลองพระพุทธ ช่วยแก้ภัยแล้งชาวโป่งน้ำร้อยและสอยดาว จันทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำ : นาปรังเจ้าพระยาปลูกเกินแผนแล้วกว่าร้อยละ 13 เตือนอย่าเสี่ยงปลูกครั้งที่ 2 อาจขาดน้ำได้ 22 กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำ : เขื่อนแควน้อยฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีแรกของการส่งน้ำช่วยภัยแล้ง 18 กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำชลประทาน : น้ำใช้การลดลงอย่างต่อเนื่อง เตือนขาดแคลนน้ำแน่นอน หากยังดื้อทำนาปรังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 15 กุมภาพันธ์ 10155
สถานการณ์น้ำชลประทาน : เฝ้าระวังการใช้น้ำและพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งอย่างใกล้ชิด เน้นต้องประหยัดน้ำให้ได้มากที่สุด 10 กุมภาพันธ์ 10155
อธิบดีกรมชลฯ ย้ำเตือนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด อย่าทำนาปรังเพิ่ม   2 กุมภาพันธ์ 10155
กรมชลฯแถลงข่าว "ฝ่าวิกฤติภัยแล้งปี 2553" เตือนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด และงดทำนาปรังครั้งที่ 2  28 มกราคม 10155
น้ำในอ่างฯลดลงต่อเนื่อง เตือนช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง ลดเสี่ยงขาดน้ำในอนาคต 22 มกราคม 10155
รณรงค์ประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต 19 มกราคม 10155
กรมชลฯเร่งรณรงค์ประหยัดน้ำ ย้ำปีนี้เกษตรกรควรทำนาปรังเพียงครั้งเดียว ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต 15 มกราคม 10155
ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี52/53 : น้ำยังคงน้อย ย้ำต้องประหยัดและทำนาปรังเพียง 1 ครั้ง 12 มกราคม 10155
ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี52/53 : เตือนเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด แม้จะมีฝนตกลงมา แต่น้ำยังคงน้อย 8 มกราคม 10155
ผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี52/53 : เตือนเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและควรทำนาปรังเพียงครั้งเดียว  4 มกราคม 10155
สถานการณ์น้ำและผลการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี52/53 พร้อมเตือนเกษตรกรควรทำนาปรังเพียง 1 ครั้ง  24 ธันวาคม 10154
กระทรวงเกษตรฯจัดประชุมชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53  21 ธันวาคม 10154
"1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" พระมหากรุณาธิคุณที่คนไทยไม่เคยลืมเลือน 2 ธันวาคม 10154
หนาวแล้ว หอบเอาความแห้งแล้งมาเยือน ภารกิจหนักกรมชลฯ จัดสรรน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอใช้ในฤดูแล้ง 27 พฤศจิกายน 10154
หนาวนี้ กรมชลฯชวนเที่ยวงานฉลอง "1 ทศวรรษ บันทึกแห่งกาลเวลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" ระหว่าง 25 - 27 พ.ย. 52 นี้ 23 พฤศจิกายน 10154
กรมชลฯ พร้อมรับมือภาคใต้ฝนจะตกหนักอีกระลอก ช่วงวันที่ 18 - 22 พ.ย. นี้ 17 พฤศจิกายน 10154
กรมชลฯสร้างคลอง ร.1 ป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  13 พฤศจิกายน 10154
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ และการช่วยเหลือ 9 พฤศจิกายน 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 21 ต.ค. 52 21 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 20 ต.ค. 52 20 ตุลาคม 10154
คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง : น้ำทะเลหนุนสูง 18 - 21 ต.ค. นี้ คาดระดับน้ำสูงสุดใกล้เคียงกับเมื่อวันที่ 8 - 9 ต.ค. ที่ผ่านมา  19 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ปกติแล้ว : คาดน้ำที่ท่วมขังในเขตกทม.จะเข้าสู่ปกติใน 2 - 3 วันนี้ 16 ตุลาคม 10154
กรมชลฯใช้คลองระบายน้ำและคลองชายทะเล เร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่กทม.ตะวันออกตอนล่าง 15 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง เขื่อนป่าสักฯใกล้เต็ม เริ่มพร่องน้ำ แต่ไม่ส่งผลกระทบน้ำท่วม 14 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาจะเข้าสู่ปกติในเร็ววันนี้ 12 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำเหนือเริ่มลดลงแล้ว ส่งผลเจ้าพระยาลดลงตามโดยลำดับ 10 ตุลาคม 10154
กรมชลฯ ย้ำใช้ระบบชลประทานและแก้มลิงรับน้ำเหนือ ช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 9 ตุลาคม 10154
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือเริ่มทรงตัว ส่งผลให้เจ้าพระยาระดับน้ำจะลดลงในระยะต่อไป 8 ตุลาคม 10154
รมว.กษ. พร้อมด้วย ปลัด กษ. และอธิบดีกรมชลฯ เดินทางตรวจสภาพน้ำเจ้าพระยา ยืนยันปีนี้น้ำไม่ท่วมใหญ่เหมือนปี 49  7 ตุลาคม 10154
กรมชลฯ ชี้แจง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ จะไม่มากเท่ากับปี 49 และไม่เกิดน้ำท่วมรุนแรงแน่นอน 6 ตุลาคม 10154
กรมชลฯ เตือนจังหวัดในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง รับมือน้ำเหนือ แต่ไม่รุนแรงมากนัก  5 ตุลาคม 10154
ฝนตกหนักลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวัง ส่งผลเจ้าพระยาระดับน้ำสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งกระทบให้เกิดน้ำท่วม 3 ตุลาคม 10154
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น แม้เขื่อนพระรามหกจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วม 2 ตุลาคม 10154
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีน้ำท่วมเมืองอุบลฯ เกิดจากฝนตกหนัก ด้วยอิทธิพลของอายุ "กิสนา" ไม่ใช่การปล่อยน้ำจากเขื่อน 1 ตุลาคม 10154
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวฝาย 3 แห่ง จังหวัดชัยภูมิแตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม 30 กันยายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : น้ำเหนือไหลหลาก ส่งผลเจ้าพระยาสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วม 30 กันยายน 10154
กรมชลฯ ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น "กิสนา" คาดเข้าไทยพรุ่งนี้ 29 กันยายน 10154
แม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้น เตือนให้ระวังน้ำอาจจะเอ่อล้นตลิ่งได้ในช่วงค่ำวันนี้ 28 กันยายน 10154
กรมชลฯและม.เกษตรฯ ลงนามในความร่วมมือ พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ 27 กันยายน 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : อ่างฯบางแห่งยังคงมีน้ำน้อย ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด  24 กันยายน 10154
ใกล้สิ้นสุดฤดูฝนแล้ว เร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อลดเสี่ยงขาดน้ำในฤดูแล้งหน้านี้ 22 กันยายน 10154
กรมชลฯ ชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมเข้าค้อ ไม่ได้รุนแรงตามที่เป็นข่าว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 19 กันยายน 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกทางตอนบนมากขึ้น ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบ 17 กันยายน 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : อ่างฯบางแห่งยังคงมีน้ำน้อย เร่งรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 10 กันยายน 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนบางแห่งน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 2 กันยายน 10154
เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ น้ำน้อย กรมชลฯและประชาชนในพื้นที่โครงการฯร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใช้ 27 สิงหาคม 10154
มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมชลฯ พัฒนาแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ช่วยบรรเทาน้ำท่วมเมืองสระบุรี 25 สิงหาคม 10154
"เอลนีโญ่" มาแรง ส่งผลฝนตกน้อย กรมชลฯปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง 21 สิงหาคม 10154
ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้น แต่จะไม่เอ่อล้นตลิ่ง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงบ่ายของวันนี้(16 ส.ค. 52) 16 สิงหาคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกน้อย ส่งผลน้ำไหลลงอ่างฯน้อยลง เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด 10 สิงหาคม 10154
อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนการใช้น้ำวัดมงคงชัยพัฒนาและพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สระบุรี 5 สิงหาคม 10154
กรมชลฯปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ หลังฝนตกน้อยลง เน้นเก็บกักน้ำในอ่างฯที่มีน้ำน้อยให้ได้น้ำมากที่สุดก่อนสิ้นฤดูฝนปีนี้ 30 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ฝนตกน้อย ส่งผลน้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งลดลง เร่งเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้งปีหน้า 28 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ฝนตกกระจาย ส่งผลเขื่อนใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 23 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : กรมชลฯยืนยันอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังรองรับน้ำได้อีกมาก 15 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ : ฝนยังคงตกหนักในบางพื้นที่ ระดับน้ำในแม่น้ำบางแห่งยังคงสูงขึ้น 13 กรกฎาคม 10154
กรมชลฯ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง รับมือน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล  และอำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 12 กรกฎาคม 10154
กรมชลฯ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง รับมือน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 12 กรกฎาคม 10154
นครศรีฯฝนทิ้งช่วงนานผิดปกติ เกษตรกรขาดแคลนน้ำทำนาปรัง กรมชลฯเร่งส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือด่วนแล้ว  3 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ฝนภาคเหนือตกมากขึ้น อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกมาก 2 กรกฎาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : พร่องน้ำในเขื่อน รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้น  29 มิถุนายน 10154
กรมชลฯ ชี้แจงข่าว น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ จังหวัดลำปาง 22 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากฝนตกทางตอนบนของประเทศมากขึ้น 18 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ ยังรับน้ำได้อีกมาก 10 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ชุมพร พร้อมรับมือน้ำบ่าไหลหลาก ใช้แก้มลิงหนองใหญ่ช่วยรับน้ำเหนือ 4 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : ระยอง อ่างเก็บน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 3 มิถุนายน 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : แก้มลิงหนองสมอใส พร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมลพบุรีแล้ว 2 มิถุนายน 10154
องคมนตรี(นายสวัสดิ์ วัฒนายากร) ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมเมืองจันทบุรี 27 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : อ่างเก็บน้ำพร้อมรับปริมาณน้ำ ในฤดูฝนนี้ได้อีกกว่าร้อยละ 45 25 พฤษภาคม 10154
กรมชลฯพร้อมใช้พื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวงป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองสุโขทัย 20 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : กรมชลฯพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดยใช้เขื่อนและพื้นที่แก้มลิง ตามแนวพระราชดำริฯ 19 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : พร้อมรับสถานการณ์น้ำ หลังฝนตกกระจายมากขึ้นในระยะนี้ 14 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ : คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในสัปดาห์ที่ 2 เดือนของ พ.ค. 52 นี้ เตรียมพร้อมเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่ 12 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนใหญ่ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก 4 พฤษภาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : สิ้นสุดแผนการใช้น้ำฤดูแล้งแล้ว เตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากต่อไป  30 เมษายน 10154
บทความพิเศษ: เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รองรับการขยายตัวภาคการเกษตร หลังภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ 28 เมษายน 10154
กรมชลฯเร่งสูบน้ำเข้าคลองต่างๆ ช่วยเหลือพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งของเมืองนนทบุรีแล้ว 27 เมษายน 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ยังไม่สิ้นสุดแผนการใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเกินแผนที่วางไว้ถึงร้อยละ 102 แล้ว 22 เมษายน 10154
กรมชลฯส่งน้ำเพิ่มจากเขื่อนกิ่วลม ลงแม่น้ำวัง สนับสนุนงานสงกรานต์เมืองรถม้า ปีนี้ไม่ขาดน้ำ ชื่นใจ๋กันถ้วนหน้า 10 เมษายน 10154
สงกรานต์เชียงใหม่บานช่ำ กรมชลฯ เติมน้ำเต็มคูเมืองเชียงใหม่ สนับสนุนนักท่องเที่ยงให้เล่นน้ำ ปีนี้ม่วนใจ๋แน่นอน 9 เมษายน 10154
สงกรานต์บานช่ำ กรมชลฯ ส่งน้ำสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ม่วนใจ๋ปี 52  8 เมษายน 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : แม้จะยังไม่สิ้นสุดแผนการใช้น้ำฤดูแล้งปี 51/52 แต่มีการใช้น้ำไปกว่าร้อยละ 94 แล้ว 7 เมษายน 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : พื้นที่นาปรังยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เตือนทำนาปรังครั้งที่ 2 ขอให้ดูน้ำต้นทุนด้วย 3 เมษายน 10154
กรมชลฯ ยืนยันอีกครั้งนากุ้งท้ายเขื่อนลำปาวไม่ขาดน้ำ แต่เป็นปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  1 เมษายน 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : แม้ฝนจะตกในระยะนี้ในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำท่ายังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ขอให้ประหยัดต่อไปด้วย 30 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : วอนเกษตรกรลดพื้นที่ทำนาปรังรอบ 2 เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดน้ำในอนาคต 27 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนเกษตรกรทำนาปรัง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ในอนาคตด้วย 24 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : แม้จะมีฝนตกลงมาในระยะนี้ แต่ยังคงต้องประหยัดน้ำ เพื่ออนาคต 19 มีนาคม 10154
รมว.กษ.ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชภัยแล้งเมืองร้อยเอ็ด เตรียมเสริมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษรกรแล้ว 17 มีนาคม 10154
กรมชลฯ แจงนากุ้งบริเวณท้ายเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ไม่มีปัญหาขาดน้ำ  13 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนเกษตรกรทำนาปรังรอบ 2 ระวังเสี่ยงขาดน้ำ หากใช้น้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน 12 มีนาคม 10154
รมว.กษ.ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกพืชภัยแล้งปี 52 จ.ชัยนาทและสิงห์บุรี เน้นปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง 10 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด แนะงดปลูกพืชใช้น้ำมาก ลดปัญหาการขาดน้ำในอนาคต 6 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ส่งน้ำจากเขื่อนแม่สรวย ช่วยนาปรังนอกเขตชลประทานแล้ว เตือนไม่ควรปลูกเพิ่มเสี่ยงขาดน้ำ 5 มีนาคม 10154
สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : ย้ำเตือนเกษตรกรปลูกพืชตามเป้าหมายที่วางไว้ ลดเสี่ยงพืชขาดน้ำ 2 มีนาคม 10154
เขื่อนแม่งัดฯน้ำเต็มอ่างฯ คนเชียงใหม่ไม่ขาดน้ำ แต่ขอให้ใช้อย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย 25 กุมภาพันธ์ 10154
กรมชลฯชี้แจง กรณีชาวนาในเขตอ.บางบาล ขาดน้ำทำนา 23 กุมภาพันธ์ 10154
สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : กรมชลฯย้ำใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคเป็นหลัก เตือนเกษตรกรควรปลูกพืชตามแผนและใช้น้ำน้อย  23 กุมภาพันธ์ 10154
สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : แล้งนี้ใช้น้ำทั้งประเทศไปกว่าร้อยละ 60 แล้ว เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดน้ำ 19 กุมภาพันธ์ 10154
สรุปสถานการณ์น้ำชลประทาน : ราษฎรอ.สูงเม่น จ.แพร่ ประสบปัญหาขาดน้ำ กรมชลฯส่งน้ำจากอ่างฯแม่มานช่วยเหลือแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 10154
สรุปสถานการณ์น้ำชลประทาน : กรมชลฯยืนยันจ.ระยองไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตชลประทาน พอใช้ทุกกิจกรรม 16 กุมภาพันธ์ 10154
สรุปสถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน 13 กุมภาพันธ์ 10154
สถานการณ์น้ำชลประทาน : เขื่อนทับเสลาแจ้งปิดการระบายน้ำ หลังส่งน้ำได้เต็มพื้นที่เป้าหมายเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 12 กุมภาพันธ์ 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง : กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วทั่วประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 10154
กรมชลฯแจงปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงฯแม้จะมีน้ำน้อย แต่ไม่กระทบต่อการอุปโภค-บริโภค และต้องใช้อย่างประหยัด 6 กุมภาพันธ์ 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง : ยืนยันพื้นที่ชลประทานไม่ขาดแคลนน้ำ 5 กุมภาพันธ์ 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : พร้อมแจงน้ำต้นทุนในพื้นที่ชลประทานไม่มีปัญหา (30 ม.ค.52) 30 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา (29 ม.ค.52) 29 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และผลการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (28 ม.ค.52) 28 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ม.ค.52 27 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ม.ค.52 26 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำวันที่ 22 ม.ค.52 22 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ม.ค.52 21 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 ม.ค.52 20 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 ม.ค.52 16 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และผลการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ 14 ม.ค.52 14 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 13 ม.ค.52 13 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 ม.ค.52 12 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 9 ม.ค.52 9 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 7 ม.ค.52 7 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 6 ม.ค.52 6 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำวันที่ 5 ม.ค.52 5 มกราคม 10154
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 30 ธ.ค.51 30 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ธ.ค.51 26 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 ธ.ค.51 25 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ธ.ค.51 24 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ธ.ค.51 23 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ธ.ค.51 22 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ประจำวันที่ 20 ธ.ค.51 20 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 ธ.ค.51 19 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 ธ.ค.51 18 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 ธ.ค.51 17 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และการปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ประจำวันที่ 16 ธ.ค.51 16 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 ธ.ค.51 15 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 12 ธ.ค.51 12 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 8 ธ.ค.51 8 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 3 ธ.ค.51 3 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 51 2 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 2 ธ.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 2 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 51 1 ธันวาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 1 ธ.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 1 ธันวาคม 10153
กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 51/52 28 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 28 พ.ย. 51 28 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 28 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 28 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 พ.ย. 51 27 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 27 พฤศจิกายน 10153
กรมชลฯเตือนน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งวันที่ 28 - 30 พ.ย. 51 นี้ แต่ระดับน้ำจะไม่สูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา 26 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 26 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 25 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 24 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 21 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 21 พฤศจิกายน 10153
 คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 21 พ.ย.51 21 พฤศจิกายน 10153
 คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 19 พ.ย.51 19 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 19 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 19 พฤศจิกายน 10153
 คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 18 พ.ย.51 18 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 18 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 18 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 17 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 17 พฤศจิกายน 10153
 คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 17 พ.ย.51 : เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน "นูล"  17 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 14 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 14 พฤศจิกายน 10153
กรมชลฯ คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 14 พ.ย.51 14 พฤศจิกายน 10153
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาผิดปกติ 13 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำจังหวัดชุมพร : ระดับน้ำในคลองต่างๆเริ่มลดลง หลังฝนตกน้อยลง  12 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 12 พฤศจิกายน 10153
กรมชลฯเตือนชุมพร น้ำในลุ่มน้ำคลองหลังสวนจะสูงขึ้นอีกในคืนนี้ 11 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ตอนบนฝนหมดแล้ว ส่งผลเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 11 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 11 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 11 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 10 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 10 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบระดับน้ำตอนล่างลดลงด้วย 10 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มทรงตัว 8 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำที่นครสวรรค์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง คาด 10 - 14 วัน เข้าสู่ภาวะปกติ 7 พฤศจิกายน 10153
กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 6 พฤศจิกายน 10153
น้ำเหนือไหลลงสู่ตอนล่างแล้ว : กรมชลฯทำความเข้าใจกับปางช้าง ลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ (รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 6 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 6 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 6 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 5 พ.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 5 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำเริ่มไหลหลากสู่ตอนล่าง คาดระดับน้ำสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 0.80 - 1.00  เมตร(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 5 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ ยังคงเพิ่มขึ้น พื้นที่ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวัง (รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 4 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกหนักภาคเหนือตอนบน ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้น (รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 3 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกหนักภาคเหนือ ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น เตือนตอนล่างระวังน้ำล้นตลิ่ง(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 2 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังเจ้าพระยาตอนล่างน้ำล้นตลิ่ง(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 1 พฤศจิกายน 10153
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ยังคงเฝ้าระวังด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ำล้นตลิ่ง(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 31 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำ: น้ำเหนือไหลหลาก เตือนประชาชนริม ม.เจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รับมือน้ำล้นตลิ่ง(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 30 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 29 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 29 ตุลาคม 10153
ด่วน! กรมชลฯเตือน แม่น้ำปิงที่อ.บรรพตพิสัย จะเอ่อล้นตลิ่งเที่ยงวันนี้(28 ต.ค. 51)   28 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำท่วมอุทัยธานี : กรมชลฯเร่งระบายน้ำผ่านปตร.วังร่มเกล้า พร่องน้ำเหนือที่ไหลมาจากคลอโพและแม่วงก์ 27 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 24 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 24 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 23 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 23 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 22 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 22 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 21 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 21 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 18 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 18 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 17 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 17 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 16 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 16 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 14 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 14 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 13 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 13 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 11 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 11 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 10 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 10 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 9 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 9 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 8 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 8 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 7 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 7 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 1 ต.ค.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 1 ตุลาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 30 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 30 กันยายน 10153
กรมชลฯเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เมขลา"  29 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 29 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 29 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 27 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 27 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 26 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 26 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 25 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 25 กันยายน 10153
รมว.กษ.สมศักดิ์ฯและรองอธิบดีกรมชลประทาน(นายวีระฯ) เดินทางตรวจสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รับมือน้ำทะเลหนุน 24 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 24 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 24 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 23 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 23 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว 22 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 22 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 22 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 21 ก.ย.51(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 21 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำท่วมเมืองจันทบุรี : แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มลดแล้ว หลังฝนตกน้อยลง 20 กันยายน 10153
กรมชลฯเร่งส่งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆแล้ว(รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ) 19 กันยายน 10153
รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ ย้ำน้ำในเขื่อนที่เกินร้อยละ 80 ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต กรมชลฯดูแลอย่างใกล้ชิด 19 กันยายน 10153
ด่วน! กรมชลฯแจ้งเตือนเมืองโคราช เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งค่ำวันนี้ หลังฝนตกหนักในเขตอ.สีคิ้ว 19 กันยายน 10153
ด่วน! กรมชลฯแจ้งเตือนเมืองจันทบุรี ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้น คาดว่าอีก 6 ชม.ข้างหน้าจะเอ่อล้นตลิ่ง 19 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 18 ก.ย. 51 (รมว.กษ. นายสมศักดิ์ฯ) 18 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(รมว.กษ. นายสมศักดิ์ฯ) 17 กันยายน 10153
รมว.มท.และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี(ภาพข่าว) 17 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมชลประทาน 15 กันยายน 10153
กรมชลฯเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี 13 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ  12 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก 11 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : น้ำท่วมจังหวัดติดริมแม่น้ำโขง หลายจังหวัดคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 2 กันยายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดติดริมแม่น้ำโขง  27 สิงหาคม 10153
เกิดแผ่นดินไหวพรหมแดนพม่า-จีน ห่างเชียงใหม่ 650 กม. ไม่พบรายงานผลกระทบต่อความปลอดภัยเขื่อนภาคเหนือ 22 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย : ฝนตกหนักเชียงราย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเขตอ.เชียงของ และอ.แม่สาย 21 สิงหาคม 10153
อธิบดีกรมชลประทาน(นายธีระ วงศ์สมุทร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำฯตามแนวพระราชดำริ 21 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำท่วมริมแม่น้ำโขง : ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 19 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำท่วมริมแม่น้ำโขง : ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลงแล้ว 18 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำท่วมริมแม่น้ำโขง : ระดับน้ำโขงที่มุกดาหารเริ่มสูงขึ้น เอ่อล้นตลิ่งบางแห่งแล้ว 15 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง  13 สิงหาคม 10153
ระดับน้ำในแม่น้ำยม จังหวัดแพร่ เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตือนประชาชนริมฝั่งเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง 8 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่จังหวัดน่าน ฝนตกน้อยลงแล้ว หากฝนไม่ตกหนักลงมาเพิ่ม คาดพรุ่งนี้เช้าเข้าสู่ภาวะปกติ 8 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่จังหวัดน่าน เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง คาดเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้ 8 สิงหาคม 10153
กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนในช่วงฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น 7 สิงหาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคเหนือไม่น่าเป็นห่วง ยังรองรับน้ำได้อีกมาก ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 6 สิงหาคม 10153
ภาพข่าว : กรมชลฯเร่งกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำในเขตโครงการเจ้าเจ็ดฯ เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดน้ำเหลือไหลหลาก 30 กรกฎาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังไม่น่าเป็นห่วง สามารถรองรับน้ำได้อีกมาก น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 23 กรกฎาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก 17 กรกฎาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 11 กรกฎาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 กรกฎาคม 10153
ภาพข่าว : รองอธิบดีกรมชลฯ ตรวจสภาพพื้นที่ที่มักเกิดน้ำท่วมในเขตทุ่งสองพี่น้อง พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไข 30 มิถุนายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 26 มิถุนายน 10153
ภาพข่าว : นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเสวนาการถ่ายโอนภารกิจกรมฯให้อปท.สิงห์บุรี 18 มิถุนายน 10153
ภาพข่าว : กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ช่วยพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรทุ่งสองพี่น้องและอู่ทอง 13 มิถุนายน 10153
ขอเชิญร่วมงาน 106 ปีกรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2551 10 มิถุนายน 10153
บทความลงวารสารกรมชลประทาน : ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน เรื่อง การศึกษาความเป็นผู้นำจาก "สามก๊ก"  10 มิถุนายน 10153
ภาพข่าว : นายกรัฐมนตรี เปิดงานรวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคม กรมชลฯ เข้าร่วมรวมพลในครั้งนี้ด้วย 10 มิถุนายน 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (5 มิ.ย. 51) 5 มิถุนายน 10153
ภาคเอกชนจีนเข้าพบรองอธิบดีกรมชลฯ แสดงความสนใจลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในไทย 30 พฤษภาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ  28 พฤษภาคม 10153
กรมชลฯประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 23 พฤษภาคม 10153
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 22 พฤษภาคม 10153
กรมชลฯ ย้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ สามารถรองรับน้ำได้อีกมากในช่วงฤดูฝนนี้ 16 พฤษภาคม 10153
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบด้านท้ายเขื่อน 15 พฤษภาคม 10153
รมว.กษ.สมศักดิ์ฯตรวจเยี่ยมพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำรัสแก้ไขปัญหาน้ำ 7 พฤษภาคม 10153
ภาพข่าว : อ.จริย์ ตุลยานนท์ ที่ปรึกษากปร. ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลการบริหารจัดการน้ำกรมชลฯ 3 พฤษภาคม 10153
รมว.กษ.สมศักดิ์ฯดูงานเขื่อนแควน้อย พร้อมให้กรมชลฯเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก  2 พฤษภาคม 10153
กรมชลฯ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 30 เมษายน 10153
สถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายไม่น่าเป็นห่วง คาดระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 1 - 2 วันนี้ 29 เมษายน 10153
ภาพข่าว : คณะผู้ฝึกอบรมจากศูนย์ฯ ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เดินทางเยี่ยมกรมชลประทาน 29 เมษายน 10153
กรมชลฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปรังครั้งที่ 2 นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่จ.พิษณุโลกและสุโขทัย 28 เมษายน 10153
เร่งระบายน้ำจากเจ้าพระยาดันน้ำเค็ม หวั่นกระทบพื้นที่เพาะปลูกข้าว พร้อมเร่งช่วยเหลือนาข้าวอ.คลองเขื่อน ที่ขาดน้ำ 23 เมษายน 10153
ภาพข่าว : รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ และอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมฯเตรียมป้องกันการขาดแคลนน้ำปลูกพืชฤดูแล้ง 18 เมษายน 10153
สถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 51  10 เมษายน 10153
สถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 51  4 เมษายน 10153
กรมชลฯ ชี้แจงยืนยันไม่เคยมีแนวคิดปิดเขื่อนทั่วประเทศ 31 มีนาคม 10153
ภาพข่าว : รมว.กษ.และคณะ เดินทางดูงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์และติดตามปัญหาภัยแล้ง 28 มีนาคม 10153
สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 21 มีนาคม 10153
ภาพข่าว : รองปลัดกษ.(นายศุภชัยฯ)ประชุมร่วมกรมชลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือและช่วยเหลือภัยแล้ง 17 มีนาคม 10153
สถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 12 มีนาคม 10153
ภาพข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่เดินทางตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน 6 มีนาคม 10153
ภาพข่าว : นักวิจัยเยอรมันเดินทางดูงานการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา 29 กุมภาพันธ์ 2551
สถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 28 กุมภาพันธ์ 10153
สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 15 กุมภาพันธ์ 10153
กรมชลฯ ร่วมกฟผ.เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 14 กุมภาพันธ์ 10153
นาข้าวในพ.ท.อำเภอคลองเขื่อน กว่า 34,000 ไร่ รอดตาย หลังกรมชลฯเข้าไปแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้สำเร็จ 6 กุมภาพันธ์ 10153
ภาพข่าว : คณะJICA ดูงานกรมชลประทาน 5 กุมภาพันธ์ 10153
สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 30 มกราคม 10153
สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 23 มกราคม 10153
สถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51 14 มกราคม 10153
ความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งปี 50/51 8 มกราคม 10153
สถานการณ์น้ำชลประทาน และความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้งปี 50/51 4 มกราคม 10153
สถานการณ์น้ำชลประทาน และการปลูกพืชฤดูแล้งปี 50/51 26 ธันวาคม 10152
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา  และสงขลา 25 ธันวาคม 10152
กรมชลฯเร่งระบายน้ำท่วมขังพ.ท.นราธิวาส หลังฝนหยุดตก คาดเข้าสู่ภาวะปกติ 3 วัน 22 ธันวาคม 10152
ฝนยังคงตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำในแม่โก-ลก และสายบุรี ยังคงเพิ่มสูงขึ้น 16 ธันวาคม 10152
น้ำท่วมในเขตจังหวัดนราธิวาสยังน่าห่วง ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น 15 ธันวาคม 10152
ฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก ส่งผลระดับน้ำสูงขึ้น เตือนประชาชนให้รับมือแล้ว 14 ธันวาคม 10152
กรมชลฯ เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ 50 เครื่อง ช่วยเหลือระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 10 ธันวาคม 10152
กรมชลฯยืนยันภาคตะวันออกมีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ 3 ธันวาคม 10152
กรมชลฯ วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2550/2551 23 พฤศจิกายน 10152
กรมชลฯ ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังบนเกาะสมุย 9 พฤศจิกายน 10152
กรมชลฯ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 8 พฤศจิกายน 10152
คณะกรรมการกปร.เดินทางดูงานพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1 พฤศจิกายน 10152
ภาพข่าว :อธิบดีกรมชลประทานตรวจเยี่ยมโครงการคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ 26 ตุลาคม 10152
น้ำท่วมเมืองชุมพรเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว : กรมชลฯใช้ปตร.หัววัง - พนังตัก รับมือน้ำเหนือ 26 ตุลาคม 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวเขื่อนแตกที่ จ.ชุมพร 24 ตุลาคม 10152
ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง : ลดน้ำจากเขื่อนป่าสักฯรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนแล้ว 22 ตุลาคม 10152
ด่วน! กรมชลฯ ขอชี้แจงกรณีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน 20 ตุลาคม 10152
ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง กรมชลฯ ลดน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ ช่วยลดน้ำเหนือ 20 ตุลาคม 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีคาดการณ์ปริมาณน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์ เนื่องจากมีฝนตกมาเพิ่มเติม 19 ตุลาคม 10152
กรมชลฯประชุมร่วมกับกทม.รับมือน้ำเหนือไหลหลาก 19 ตุลาคม 10152
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มทรงตัวแล้ว 19 ตุลาคม 10152
ด่วน! กรมชลฯชี้แจงกรณีมีข่าวจะปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 18 ตุลาคม 10152
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : แนวโน้มระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้น 17 ตุลาคม 10152
กรมชลฯ ชี้แจงเขื่อนวังร่มเกล้ารั่ว 17 ตุลาคม 10152
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ ขั้นต้องเฝ้าระวัง 16 ตุลาคม 10152
กรมชลฯบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ตอนล่างพื้นที่ภาคกลาง 15 ตุลาคม 10152
กรมชลฯประสานกฟผ.ลดน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ช่วยลดปริมาณน้ำในลำน้ำชี 14 ตุลาคม 10152
น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์จะสูงขึ้น เตรียมลดน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ ไม่ส่งผลกระทบกทม.และปริมณฑล 13 ตุลาคม 10152
กรมชลฯประสานกฟผ.ลดน้ำเขื่อนภูมิพลช่วยตอนล่าง พร้อมเร่งระบายน้ำท่วมจากกทม.ออกชายทะเล 13 ตุลาคม 10152
กรมชลฯ ยืนยันเขื่อนลำปาวมั่นคงแข็งแรงดี 11 ตุลาคม 10152
เขื่อนป่าสักฯ รับน้ำเหนือไหลหลากได้ทั้งหมด ช่วยลดผลกระทบนน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล 8 ตุลาคม 10152
สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น "เลกีมา"  6 ตุลาคม 10152
กรมชลฯประสาน กฟผ. ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ลดปริมาณน้ำเหนือไหลหลาก 5 ตุลาคม 10152
"เลกีมา" เข้าอีสานและเหนือ ส่งผลดีน้ำในอ่างฯเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 5 ตุลาคม 10152
กรมชลฯ ดูงานการระบายน้ำของกทม. หาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในฤดูน้ำหลาก 4 ตุลาคม 10152
ไต้ฝุ่น"เลกีมา" อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว กรมชลฯ ประสานป้องกันภัยติดตามอย่างใกล้ชิด 3 ตุลาคม 10152
กรมชลฯประสานกทม.เฝ้าระวังพายุดีเปรสชั่น "เลกีมา" อย่างใกล้ชิด 30 กันยายน 10152
สถานการณ์น้ำท่วม จากทำนบดินขาดที่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงรายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 29 กันยายน 10152
กรมชลฯเฝ้าระวังพายุดีเปรสชั่น  ในทะเลจีนใต้ 28 กันยายน 10152
กรมชลฯประสาน กฟผ.ลดน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือ 26 กันยายน 10152
อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง ย้ำปีนี้ไม่ท่วมหนักเหมือนปี 49 26 กันยายน 10152
กรมชลฯ เตือนภาคเหนือและภาคอีสานประหยัดน้ำ คาดใกล้สิ้นฤดูฝนแล้ว 24 กันยายน 10152
กรมชลฯ แจ้งเตือน 6 จังหวัดภาคใต้แล้ว 23 กันยายน 10152
กรมชลฯ ปรับแผนรับสถานการณ์น้ำ จากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 23 กันยายน 10152
กรมชลฯ เตรียมรับมือฝนหนักภาคใต้ตอนบน : ชุมพร พร้อมใช้ปตร.หัววัง-พนังตักรับมือน้ำหลาก 22 กันยายน 10152
กรมชลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำฯฝั่งตะวันออก  21 กันยายน 10152
กรมชลฯ รับสนองพระราชดำรัสในหลวง ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 19 กันยายน 10152
ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลาง ส่งผลฝนตกชุกหนาแน่นในภาคกลาง โดยเฉพาะกทม. 18 กันยายน 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังพ.ท.เสี่ยงภัยน้ำท่วม : เตือนเหนือตอนบนและอีสาน ใช้น้ำอย่างประหยัด  17 กันยายน 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังพ.ท.เสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลาก  16 กันยายน 10152
รมว.กษ. ลงพื้นที่ ประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน 15 กันยายน 10152
กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้  14 กันยายน 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังแผ่นดินไหว 24 ชม. เบื้องต้นไม่พบปัญหาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนภาคใต้ 12 กันยายน 10152
น้ำจากหล่มสักใกล้ถึงเมืองเพชรบูรณ์แล้ว แต่จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วม 12 กันยายน 10152
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ : น้ำเหนือไหลเข้าท่วมหล่มสักแล้ว คาดเที่ยงวันนี้จะเริ่มลดลง 11 กันยายน 10152
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดคืนนี้อำเภอหล่มสัก จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับต่อไป 10 กันยายน 10152
เชียงใหม่ พร้อมรับมือน้ำท่วม คาดปีนี้ไม่มีปัญหา ส่วนอ่างฯแม่กวงมีน้ำน้อย ประสานฝนหลวงเติมน้ำ 10 กันยายน 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีข่าวน้ำท่วมท้ายเขื่อนลำปาว 7 กันยายน 10152
ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่อ.บางระกำสูงขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ด้วย 5 กันยายน 10152
กรมชลฯ เข้าช่วยเหลือตรวจสอบวางแผนซ่อมแซมทำนบดินกั้นคลองที่ จ.เชียงราย หลังทำนบดินพังทลาย 4 กันยายน 10152
กรมชลฯ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 4 กันยายน 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีเขื่อนลำปาว ยืนยันยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก  1 กันยายน 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อย 30 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ มีน้ำล้นอ่างฯ 23 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ สนองพระราชดำรัส เร่งสำรวจพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ปลูกป่า 5 ปี เป้าหมาย 10 ล้านไร่ 22 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ เข้าตรวจสอบวางแผนซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เบี้ย จ.เชียงราย หลังทำนบดินพังทลาย 22 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ จัดประชุมวางแผนฯ รับสนองพระราชดำรัสราชินี 18 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ พร้อมรับสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงผ่านเหนือและอีสานบน 13 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ ยันอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ ไม่ได้แตกและยังมั่นคงแข็งแรงดี สถานการณ์ล่าสุดดีขึ้นแล้ว 9 สิงหาคม 10152
ด่วน! สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จ.ศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังติดตามพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 6 สิงหาคม 10152
เกิดน้ำป่าไหลหลากที่เมืองน่าน แต่แม่น้ำน่านรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งหมด 5 สิงหาคม 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจันทบุรีและตราด 1 สิงหาคม 10152
รมว.กษ.ธีระฯ แถลงผลการประชุมเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงในภาคอีสาน 1 สิงหาคม 10152
อีสานฝนทิ้งช่วง กรมชลฯ เตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือ 27 กรกฎาคม 10152
กปร. ร่วมกับ กรมชลฯ เปิดตัวการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านมือถือและหมายแลข 1460 26 กรกฎาคม 10152
อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการก่อสร้างปตร.ในลำน้ำปิง 23 กรกฎาคม 10152
อธิบดีกรมชลฯเตรียมหารือผู้ว่าฯเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาปตร.ลำน้ำปิง 22 กรกฎาคม 10152
กรมชลฯ ส่งผู้ช่วยอธิบดีฯ ลงพ.ท.สุโขทัยและพิษณุโลก แก้ไขปัญหาความขัดแย้งน้ำท่วมที่นาชาวบ้าน 20 กรกฎาคม 10152
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน ภาคเหนือและภาคอีสาน 5 กรกฎาคม 10152
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบรี : อ.สอง จ.แพร่ น้ำป่าไหลหลาก แต่ไม่ท่วมชาวบ้าน 2 กรกฎาคม 10152
สถานการณ์น้ำในพ.ท.จ.เชียงรายและจ.แพร่ : พร้อมแจงแม่น้ำจันทบุรี ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง 29 มิถุนายน 10152
กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 50 28 มิถุนายน 10152
กรมชลฯ เข้าตรวจสอบเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่ ยันเขื่อนทุกแห่งแข็งแรงและปลอดภัยดี 25 มิถุนายน 10152
กรมชลฯ แสดงความเสียใจกรณี "นายไม น้อยนารายณ์" แกนนำผู้ได้รับผลกระทบเขื่อนท่าแซะ โดนยิงตาย 20 มิถุนายน 10152
กรมชลประทานประชุมร่วม กฟผ. หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน พร้อมเร่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 9 มิถุนายน 10152
รมว.กษ.ธีระฯ และอธิบดีกรมชลฯ เดินทางตรวจความก้าวหน้าสร้างปตร.คลองบางแก้ว  5 มิถุนายน 10152
กรมชลฯ ลดปริมาณน้ำเหนือ พร้อมแจงระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น จากสาเหตุของน้ำทะเลหนุนสูง 24 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ แจงกรณีข่าวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงรายแตก แค่น้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ไม่ใช่อ่างฯแตก 18 พฤษภาคม 10152
อธิบดีกรมชลฯบินตรวจสภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน เจ้าพระยา และแม่ยม หาแนวทางป้องกันน้ำท่วม 18 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ ให้ผอ.ทุกเขื่อน ตรวจสอบสภาพเขื่อนโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าเขื่อนยังแข็งแรงดี 17 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ เฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อนตลอด 24 ชั่วโมง หลังเกิดอาฟเตอร์ช๊อคในลาว 17 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ วางมาตรการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เชื่อปีนี้จะไม่รุนแรงเช่นปีก่อน 16 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ ระบายน้ำจากแม่กลองเข้าคลองดำเนินสะดวก ช่วยเจือจางน้ำเสีย หลังมีเหตุปลาตายจำนวนมาก 16 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯเตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลนในอ่างเบงกอล 15 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯเร่งระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำท่วมหลายอำเภอในจังหวัดพิจิตร 14 พฤษภาคม 10152
น้ำหลากจากสะแกกรัง ส่งผลเจ้าพระยาสูงขึ้น เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเตรียมรับมือ 12 พฤษภาคม 10152
สถานการณ์น้ำท่วมนาข้าวทุ่งสองพี่น้อง และทุ่งบางปลาม้า เร่งระบายน้ำออกจากนาข้าว ลดความเสียหาย 11 พฤษภาคม 10152
สถานการณ์น้ำท่วมนครสวรรค์ เริ่มดีขึ้น แนวโน้มน้ำท่วมขังเริ่มลดลงแล้ว 8 พฤษภาคม 10152
อ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ และแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝน จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น 7 พฤษภาคม 10152
น้ำท่วมถนนเพชรเกษม ช่วงอำเภอบางสะพาน ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 4 พฤษภาคม 10152
พายุดีเปรสชั่น เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่อันดามันแล้ว กรมชลฯ ส่งผู้ช่วยอธิบดีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้ว 2 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ พร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่นในอ่าวไทย 2 พฤษภาคม 10152
กรมชลฯ ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ พอใช้อุปโภค-บริโภคแน่นอน 2 พฤษภาคม 10152
สถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน ไม่น่าเป็นห่วง เพียงพอใช้ในฤดูแล้งนี้ 26 เมษายน 10152
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโคราช ไม่น่าเป็นห่วง เพียงพอใช้ในฤดูแล้งนี้ 25 เมษายน 10152
กรมชลฯ ยันน้ำภาคตะวันออกไม่มีปัญหา มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ 20 เมษายน 10152
เขตพื้นที่ชลประทาน อ.ด่านขุนทด ไม่ขาดน้ำกินน้ำใช้ ด้วยอ่างเก็บน้ำมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ 20 เมษายน 10152
สงกรานต์บานช่ำ กรมชลประทานระบายน้ำสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ม่วนชื่น 10 เมษายน 10152
สถานการณ์น้ำชลประทาน : พื้นที่นาปรังเกินเป้าหมายที่กำหนดแล้ว เกษตรกรเริ่มทำนาปรังครั้งที่ 2 3 เมษายน 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย มีคุณภาพดีขึ้นและเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  29 มีนาคม 10152
น้ำเน่าเสียเจ้าพระยา เริ่มมีคุณภาพดีขึ้นแล้ว แต่ยังติดตั้ง "เครื่องกลเติมอากาศ" บำบัดให้ดีขึ้น 21 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : กรมชลฯจับมืออาชีว เร่งติดตั้ง "เครื่องกลเติมอากาศ" ของมูลนิธิชัยพัฒนา 20 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : ความคืบหน้าการติดตั้ง "เครื่องกลเติมอากาศ" ของมูลนิธิชัยพัฒนา 20 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : กรมชลฯร่วมกับกรมอาชีวศึกษา เร่งติดตั้ง "เครื่องกลเติมอากาศ" บำบัดน้ำเน่าเสีย 19 มีนาคม 10152
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต นำ "กังหันชัยพัฒนา" ช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียเจ้าพระยา 18 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมส่ง "กังหันชัยพัฒนา" ช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียเจ้าพระยา 17 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : น้ำเน่าเสียไหลผ่านถึงอำเภอบางไทรแล้ว แต่สภาพน้ำเริ่มดีขึ้น 17 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสีย : กรมชลฯ เปิดปตร.คลองลัดโพธิ์เร่งระบายน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้น(11.15 น.) 16 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสียเจ้าพระยา : ยันน้ำสามารถใช้รดต้นไม้และซักผ้าได้ แต่จะดื่มควรนำไปต้มให้สุกก่อน 15 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำเน่าเสียเจ้าพระยาที่อ่างทอง เริ่มดีขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น 14 มีนาคม 10152
ปลาในกระชังเจ้าพระยาตายที่อ่างทอง กรมชลฯ ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม ช่วยเจือจางน้ำเน่าเสีย 13 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำชลประทาน : สภาพน้ำท่าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 50 12 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำชลประทาน : สถานการณ์ภัยแล้งปี 50 ดีกว่าปี 2548 ในช่วงเวลาเดียวกัน 1 มีนาคม 10152
สถานการณ์น้ำชลประทาน : กรมชลฯ เร่งสำรวจแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 10152
สถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 23 กุมภาพันธ์ 10152
กรมชลฯ ระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านฯ เจือจางน้ำเค็ม ช่วยชาวนาอ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 13 กุมภาพันธ์ 10152
น้ำในเขตชลประทานไม่มีปัญหา พร้อมสนับสนุนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 5 กุมภาพันธ์ 10152
ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตามเป้า 29 มกราคม 10152
สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ภาคใต้ 23 มกราคม 10152
สถานการณ์น้ำชลประทาน และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 50 9 มกราคม 10152
กรมชลฯ วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั่วประเทศ  พร้อมเตือนรับมือ "เอลนีโญ" 5 มกราคม 10152
กรมชลฯ วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งลุ่มเจ้าพระยา พร้อมเตือนรับมือ "เอลนีโญ" 3 มกราคม 10152
กรมชลฯ แจงแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเขื่อนและอาคารประกอบ 20 ธันวาคม 10151
กรมชลฯ ตั้งศูนย์เร่งระบายน้ำอำเภอบางเลน เร่งระบายน้ำท่าจีน และน้ำในทุ่งฝั่งตะวันตก 13 ธันวาคม 10151
กรมชลฯ ตั้งศูนย์เร่งระบายน้ำอำเภอบางเลน พร้อมเฝ้าระวังติดตามพายุไต้ฝุ่น "อูตอร์" 11 ธันวาคม 10151
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ : ดีเปรสชั่น "ทุเรียน" เคลื่อนตัวออกห่างประเทศไทยแล้ว 9 ธันวาคม 10151
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จากอิทธิพลพายุ "ทุเรียน" 7 ธันวาคม 10151
กรมชลฯ เตือนภัยพายุใต้ฝุ่น "ทุเรียน" เข้าภาคใต้ 6 ธันวาคม 10151
สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และการเร่งระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่าง 6 ธันวาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าะพระยา : น้ำทะเลหนุนเจ้าพระยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ท่าจีนยังทรงตัว 28 พฤศจิกายน 10151
กรมชลฯ เร่งระบายน้ำท่วมขังฝั่งตะวันตกตอนล่าง 27 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าะพระยา : 22 - 25 พ.ย. น้ำทะเลหนุนสูง แต่จะต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา 23 พฤศจิกายน 10151
กรมชลฯ พร้อมสนับสนุน ส่งน้ำทำนาปรังเต็มพื้นที่ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 พฤศจิกายน 10151
กรมชลฯ รับสนองพระราชกระแสฯ พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติม 20 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าะพระยา : เปิดทางระบายน้ำ เร่งระบายน้ำในทุ่งพระยาบรรลือลงท่าจีนให้ไวขึ้น 19 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำฯ : lสภาพน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 17 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำฯ : เจาะถนนเสนา-บางไทร เร่งระบายน้ำขังทุ่งเจ้าเจ็ดฯ ให้เร็วขึ้น 15 พฤศจิกายน 10151
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี2549 14 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำฯ : น้ำเริ่มหนุนต่ำ จะเร่งระบายน้ำท่วมได้เร็วขึ้น เปิดแล้ววันนี้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ฯ 13 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำฯ : กรมชลฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่าง 12 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ท่าจีนน้ำทะเลเริ่มหนุนลดลง เตรียมเร่งระบายน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ 11 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดมเครื่องสูบน้ำ ช่วยระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตก 10 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำขังในทุ่ง ภาคกลางตอนบน  9 พฤศจิกายน 10151
แบบฟอร์ม : ตารางสำรวจความเสียหายในพื้นที่น้ำท่วมปี 49 8 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เร่งระบายน้ำในทุ่ง และหาแนวทางช่วยเหลือพ.ท.ยอมให้ระบายน้ำ 7 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเจ้าพระยา - ท่าจีน  7 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : สภาพน้ำท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างลดลงอย่างต่อเนื่อง 6 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำลดอย่างต่อเนื่อง 5 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งในระยะต่อไป 4 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเน่าเสียในทุ่ง 3 พฤศจิกายน 10151
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยปี 2549 2 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : วันนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งแล้ว 1 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : คาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงถึงระดับตลิ่ง 1 พฤศจิกายน 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ พร่องน้ำในเขื่อนเหลือ ร้อยละ95 รับมือ "ซิมาลอน" 31 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา 28 ต.ค. 49 30 ตุลาคม 10151
เจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง : น้ำเหนือลดต่อเนื่อง รับน้ำทะเลหนุนสูง 7 - 10 พ.ย. นี้ 28 ตุลาคม 10151
เจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง : เร่งระบายน้ำเหนือ ช่วงน้ำทะเลต่ำ รับน้ำทะเลหนุนสูงอีก 7 - 10 พ.ย. นี้ 27 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ บริหารจัดการน้ำท่าจีนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง  26 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ เตือนประชาชนในพื้นที่ชลประทานโครงการพระยาบรรลือและพระพิมล รับมือน้ำท่วม 25 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ หยุดการผันน้ำเข้าทุ่งการเกษตร ในช่วงลดน้ำหลากสูงสุดแล้ว 24 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ บริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านฯ เพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำจากทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 23 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 23 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์ปริมาณน้ำยังคงลดลงต่อเนื่อง  22 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง23-26 ต.ค. 49 21 ตุลาคม 10151
น้ำเหนือเริ่มลด : แต่ยังเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 23 - 26 ต.ค. 49 20 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา 18 ต.ค. 49 19 ตุลาคม 10151
แนวโน้มเจ้าพระยายังสูงขึ้น : เตือนจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำ 18 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น เหตุน้ำเหนือยังไม่หมด 14 ตุลาคม 10151
ด่วน ! ชี้แจงข่าวกรณีน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกทม.และปริมณฑลเกิน 5000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 13 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเกินปี 38 แล้ว 12 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูง เนื่องจากฝนยังคงตกเหนือลุ่มน้ำทางตอนบน 11 ตุลาคม 10151
แถลงการณ์กรมชลประทาน : การติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในขั้นเฝ้าระวัง 10 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ เตือนน้ำทะเลหนุนสูงสุด 9-10 ต.ค. 49 นี้ พร้อมแจ้งจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือ 7 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : เตือนอุบลฯ น้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 7 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย 6 ตุลาคม 10151
ระดับน้ำเจ้าพระยายังสูง : เหตุน้ำในทุ่งทางเหนือยังไม่หมด 4 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 3 ตุลาคม 10151
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง 2 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ ร่วมกับ กฟผ.บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ยันน้ำไม่เอ่อล้นเข้าท่วมกทม.ชั้นใน 1 ตุลาคม 10151
กรมชลฯ เดินหน้าเตรียมการป้องกันน้ำท่วมกทม.อย่างเต็มที่ 30 กันยายน 10151
ระดับน้ำเจ้าพระยายังสูงขึ้น เตือนพื้นที่ริมตลิ่งระวังน้ำเอ่อท่วม  29 กันยายน 10151
ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น แต่ยังปลอดภัย ไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล 22 กันยายน 10151
เจ้าพระยายังปลอดภัย แม้ระดับน้ำสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล 21 กันยายน 10151
เตือนอีสานบนประหยัดน้ำ หวั่นน้ำในอ่างฯมีน้อย : เจ้าพระยาน้ำยังสูง แต่ไม่กระทบกทม.และปริมณฑล 19 กันยายน 10151
รมว.กษ.คุณหญิงสุดารัตน์ฯ เดินทางตรวจพื้นที่น้ำท่วมพิษณุโลก กรมชลฯ ทำแผนแก้ไขเร่งด่วน 15 กันยายน 10151
สถานการณ์น้ำท่วม และสภาพน้ำเจ้าพระยา(รมว.กษ.แถลงฯ) 15 กันยายน 10151
เจ้าพระยาน้ำสูงขึ้น แต่ไม่กระทบน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล 14 กันยายน 10151
เหนือตอนล่าง ฝนยังหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่ 12 กันยายน 10151
สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสายต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย หลังฝนลดลง 11 กันยายน 10151
สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำสายหลัก ส่วนใหญ่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้น 6 กันยายน 10151
กรมชลฯ ชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด พังทะลาย 1 กันยายน 10151
ฝนหนักเหนือและอีสาน แม่น้ำหลายสายเริ่มสูงขึ้น บางแห่งเอ่อท่วมตลิ่งแล้ว 1 กันยายน 10151
อีสานฝนเริ่มหนัก เตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน  31 สิงหาคม 10151
กรมชลฯเตือน ผู้ใช้น้ำจากเขื่อนรำนางรอง ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หวั่นน้ำมีน้อย 30 สิงหาคม 10151
สถานการณ์น้ำชลประทาน(7 ส.ค.) 28 สิงหาคม 10151
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม 7 สิงหาคม 10151
กรมชลฯ ชี้แจงเหตุน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ไม่ใช่น้ำจากระบบชลประทาน 3 สิงหาคม 10151
เชียงใหม่อ่วมท่วมซ้ำซาก เหตุฝนตกหนัก ระบายน้ำไม่ทัน 2 สิงหาคม 10151
ฝนตกหนัก ส่งผลเมืองเชียงใหม่ และสันกำแพง เกิดน้ำท่วม  1 สิงหาคม 10151
กรมชลฯ เฝ้าระวังเมืองเพชร หลังน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี เพิ่มสูงขึ้น 31 กรกฎาคม 10151
สถานการณ์น้ำชลประทาน(20 ก.ค. 49) 21 กรกฎาคม 10151
สถานการณ์น้ำชลประทาน(18 ก.ค. 49) 20 กรกฎาคม 10151
กรมชลฯ วางแผนติดตั้งเสาวัดระดับน้ำช่วยชาวบ้านหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำท่วม 18 กรกฎาคม 10151
สถานการณ์น้ำท่วมตราดและจันทบุรี 7 กรกฎาคม 10151
กรมชลฯ เฝ้าระวังเมืองจันท์ หลังฝนตกชุกส่งผลน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มสูงขึ้น 6 กรกฎาคม 10151
อ่างฯขนาดใหญ่ภาคเหนือ ยังเตรียมพร้อมรับน้ำได้อีกมาก 5 กรกฎาคม 10151
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานและแม่น้ำเจ้าพระยา 4 กรกฎาคม 10151
สถานการณ์น้ำและการพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(23 มิ.ย. 49) 26 มิถุนายน 10151
กรมชลฯระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำกทม. ในช่วงฤดูฝนนี้  23 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา  20 มิถุนายน 10151
ขอเชิญชมนิทรรศการ 104 ปี กรมชลประทาน ชมภาพพระราชกรณียกิจในหลวงทรงงานด้านชลประทาน 19 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสรรค์ 14 มิถุนายน 10151
กรมชลฯ บริหารน้ำเพื่อสนับสนุนพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค 14 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำและการพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(7 มิ.ย. 49) 8 มิถุนายน 10151
กรมชลฯ แจงน้ำไม่ท่วมกทม. เหตุน้ำเหนือยังมาน้อย 7 มิถุนายน 10151
ประมวลภาพข่าว : ผู้บริหารกรมชลฯดูสภาพน้ำท่วม และการให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือ 6 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำและการพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(5 มิ.ย. 49) 6 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำและการพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(31 พ.ค. 49) 5 มิถุนายน 10151
สถานการณ์น้ำและการพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(30 พ.ค. 49) 31 พฤษภาคม 10151
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา(29 พ.ค. 49) 30 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯ พร้อมใช้คลองลัดโพธ์ บริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา ลดน้ำเข้ากทม.และปริมณฑล 29 พฤษภาคม 10151
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่วิกฤต 28 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯ พร้อมบริหารจัดการน้ำ ป้องกันน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล 28 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯ เฝ้าระวังน้ำหลากจากแม่น้ำน่าน ลงสู่เมืองสองแคว 27 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯเฝ้าระวังเมืองจันทน์ หลังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มขึ้น 24 พฤษภาคม 10151
ด่วน... ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มสูงขึ้น ใกล้ระดับวิกฤต 24 พฤษภาคม 10151
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ(อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย) 23 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯ พร้อมใช้ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี แจ้งเตือนภัยน้ำท่วม 23 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯเดินหน้าโครงการฯอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน หวังช่วยแก้น้ำท่วมและภัยแล้ง 19 พฤษภาคม 10151
กรมชลฯ พร้อมบริหารจัดการน้ำ หากเกิดน้ำหลากสู่เมืองเชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 10151
สุโขทัยพร้อมรับมือน้ำท่วม หากแม่น้ำยมไหลหลาก 16 พฤษภาคม 10151
สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกดีขึ้น หลังฝนตกเพิ่มมากขึ้น ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ 15 พฤษภาคม 10151
ชาวเกาะจันทร์ เร่งกรมชลฯสร้างอ่างฯคลองหลวง หวังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 14 พฤษภาคม 10151
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยเริ่มกระเตื้อง หลังฝนตกมากขึ้นในระยะนี้ 4 พฤษภาคม 10151
ฝนตกมากขึ้น ส่งผลสถานการณ์น้ำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 26 เมษายน 10151
สถานการณ์น้ำปีนี้ดีกว่าปี 2548 ทั่วทุกภาค ส่งผลฤดูแล้งนี้มีน้ำใช้เพียงพอ 25 เมษายน 10151
ชาวท่าปลาเร่งกรมชลฯสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 24 เมษายน 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(31 มี.ค. 49) 3 เมษายน 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(28 มี.ค. 49) 31 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(20 มี.ค. 49) 28 มีนาคม 10151
กรมชลฯประชุมผู้นำชุมชนฯปรับปรุงโครงการฯปราณบรี แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ 20 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(13 มี.ค. 49) 15 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(9 มี.ค. 49) 13 มีนาคม 10151
กรมชลฯขอให้เกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่ 2 ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 9 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(6 มี.ค. 49) 7 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(16 ก.พ. 49) 6 มีนาคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา(15 ก.พ. 49) 16 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา(14 ก.พ. 49) 15 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา(9 ก.พ. 49) 14 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(8 ก.พ. 49) 9 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(7 ก.พ. 49) 8 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา(6 ก.พ. 49) 7 กุมภาพันธ์ 10151
กรมชลฯ จัดทำแผนหลักแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยและแล้งจังหวัดสตูล 6 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(3 ก.พ. 49) 6 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(2 ก.พ. 49) 3 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(31 ม.ค. 49) 2 กุมภาพันธ์ 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา(30 ม.ค. 49) 31 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำทั่วประเทศและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(27 ม.ค. 49) 30 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำทั่วประเทศและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(26 ม.ค. 49) 27 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำทั่วประเทศและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 26 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา 25 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานและสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุ่งเจ้าพระยา 24 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน 23 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2548/2549 16 มกราคม 10151
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงฯเชียงใหม่ 19 ธันวาคม 10150
กรมชลฯเร่งจัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในเขตอำเภอเมืองพัทลุง 7 ธันวาคม 10150
โครงการท่าแซะกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองชุมพร 28 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(18 พ.ย. 48) 19 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(10 พ.ย. 48) 18 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(9 พ.ย. 48) 10 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(8 พ.ย. 48) 9 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(7 พ.ย. 48) 8 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(3 พ.ย. 48) 7 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(2 พ.ย. 48) 3 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(1 พ.ย. 48) 2 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(31 ต.ค. 48) 1 พฤศจิกายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(29 ต.ค. 48) 31 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทาน(27 ต.ค. 48) 29 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ 27 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(20 ต.ค. 48) 26 ตุลาคม 10150
กรมชลฯ เดินหน้าสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทม.และปริมณฑล 20 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(19 ต.ค. 48) 20 ตุลาคม 10150
กรมชลประทาน จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2548  19 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(18 ต.ค. 48) 18 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(15 ต.ค. 48) 18 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(14 ต.ค. 48) 15 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(13 ต.ค. 48) 14 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(12 ต.ค. 48) 13 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(11 ต.ค. 48) 12 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(10 ต.ค. 48) 11 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(8 ต.ค. 48) 10 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(7 ต.ค. 48) 8 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(6 ต.ค. 48) 7 ตุลาคม 10150
กรมชลฯเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือหลากลงสู่กทม.และปริมณฑล 6 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(4 ต.ค. 48) 5 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(3 ต.ค. 48) 4 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(26 ก.ย. 48) 3 ตุลาคม 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(24 ก.ย. 48) 26 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(23 ก.ย. 48) 24 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(22 ก.ย. 48) 23 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(21 ก.ย. 48) 22 กันยายน 10150
กรมชลประทานควบคุมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำจันทบุรี 20 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ : ดีเปรสชั่นเข้าอีสาน ส่งผลน้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้น 15 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่น่าเป็นห่วง 15 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างฯน้ำน้อย 13 กันยายน 10150
สถานการณ์น้ำด่วน : น้ำท่วมตัวเมืองแพร่ 3 กันยายน 10150
กรมชลฯ ระดมความพร้อมรับมือน้ำท่วมเหนือ+อีสาน 31 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย 31 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางวาด  30 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ ประชุมร่วมกรมอุตุฯ วางแผนบูรณาการเชื่อมโยงระบบโทรมาตรร่วมกัน 26 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : การประชุมความร่วมมือระหว่างกรมชลฯกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 สิงหาคม 10150
กรมชลฯ จัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก 24 สิงหาคม 10150
รมว.กษ.คุณหญิงสุดารัตน์ฯ ประชุมร่วมกรมชลฯ เร่งแผนแก้วิกฤตน้ำในอ่างฯน้อย 23 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือ และสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก 22 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ จัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ 19 สิงหาคม 10150
กรมชลฯ จัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก และสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ 19 สิงหาคม 10150
อธิบดีกรมชลฯจับมืออธิบดีกรมอุตุฯ ร่วมกันพัฒนาข้อมูลโทรมาตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 18 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัย 1 (17 ส.ค. 48) 17 สิงหาคม 10150
ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้น คาดเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเมืองกรุงเก่าพรุ่งนี้(17 ส.ค. 48) 17 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ 16 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : สัมมนาหลักสูตรฯ ความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น 11 สิงหาคม 10150
ภาพข่าว : อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก 11 สิงหาคม 10150
กรมชลฯเดินหน้าแผนแก้ไขวิกฤตน้ำภาคตะวันออก ตามมติ ครม. 8 สิงหาคม 10150
กรมชลฯ จัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก 5 สิงหาคม 10150
ภาคเหนือฝนตกหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่ 4 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก :  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา 1 สิงหาคม 10150
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 29 กรกฎาคม 10150
แนวโน้มสถานการณ์น้ำจังหวัดระยองเริ่มดีขึ้น 25 กรกฎาคม 10150
กรมชลฯ ชี้แจงข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง(อ่างฯหนองปลาไหลและดอกกราย) 19 กรกฎาคม 10150
สถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง(อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและดอกกราย) 16 กรกฎาคม 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น "วิกฤติการณ์น้ำปี 2548" 15 กรกฎาคม 10150
กรมชลฯเร่งแผนระยะสั้นแก้ไขวิกฤติน้ำภาคตะวันออก 13 กรกฎาคม 10150
กรมชลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น "วิกฤติการณ์น้ำปี 2548" 12 กรกฎาคม 10150
กรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก 11 กรกฎาคม 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 4 ก.ค. 48) 5 กรกฎาคม 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 1 ก.ค. 48) 4 กรกฎาคม 10150
ภาพข่าว : รมว.กษ.และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 กรกฎาคม 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 48) 1 กรกฎาคม 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 48) 30 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก (ประจำวันที่20 มิ.ย. 48) 27 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 48) 20 มิถุนายน 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ ร่วมสัมมนาฯ ด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย(CGEO) 17 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 48) 17 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 48) 15 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 48) 14 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 48) 13 มิถุนายน 10150
ภาพข่าว : กรมชลฯ ประชุมหารือจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรขนาดเล็กเคลื่อนที่ในฤดูฝนปี 2548 10 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 48) 10 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 48) 9 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 48) 8 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 48) 7 มิถุนายน 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2548 (ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 48) 6 มิถุนายน 10150
กรมชลฯ ประชุมร่วม ม.เกษตร ติดตามผลความร่วมมือด้านการชลประทาน 3 มิถุนายน 10150
กรมชลฯเร่งศึกษาผลกระทบฯโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรี ช่วยชาวบ้านขาดน้ำในฤดูแล้ง 30 พฤษภาคม 10150
ภาพข่าว : เจ้าหน้าที่บริษัท ทิสฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน 27 พฤษภาคม 10150
ภาพข่าว : รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ดูพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรี จ.อุตรดิตถ์ 26 พฤษภาคม 10150
กรมชลฯ จัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง 25 พฤษภาคม 10150
ฝนตกมากขึ้น กรมชลฯ ลดการส่งน้ำ สงวนน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไป 26 เมษายน 10150
กาญจนบุรีแล้งหนัก กรมชลฯเร่งแก้ถาวร พัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน 4 เมษายน 10150
บันทึก เรื่อง "พิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตก"(ถึง ผส.ชป.1-16) 31 มีนาคม 10150
ฝนหลวง ทำน้ำในเขื่อนเพิ่ม ลดภัยแล้ง : กรมชลฯ ลดการส่งน้ำ สำรองไว้ใช้ในระยะต่อไป 28 มีนาคม 10150
ปฏิบัติการฝนหลวงเป็นผล น้ำอ่างฯปราณบุรีเพิ่มมากขึ้น 28 มีนาคม 10150
กรมชลฯ ส่งเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ 23 มีนาคม 10150
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2548 (21 มีนาคม 2548) 22 มีนาคม 10150
ภาพข่าว : คณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งพรรคประชาธิปัตย์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกรมชลฯ 21 มีนาคม 10150
ด่วนมาก สำรวจแหล่งน้ำ/พร้อมแบบฟอร์ม 17 มีนาคม 10150
กรมชลฯ จัดสัมมนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองชมพู จังหวัดพิษณุโลก 16 มีนาคม 10150
อีสานแล้งหนัก ลำตะคองส่อเค้าวิกฤต กรมชลฯ เร่งหาทางแก้ไขแล้ว  11 มีนาคม 10150
กรมชลฯ ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงการฯปราณบุรี  10 มีนาคม 10150
ชมรมนักอุทกวิทยาไทย จัดประชุมเชิงวิชาการ "คลื่นสึนามิ" 2 มีนาคม 10150
สัมมนาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 1 มีนาคม 10150
ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1 มีนาคม 10150
ชาวลำปาง เร่งชลประทานเดินหน้าสร้างเขื่อนกิ่วคอหมา 23 กุมภาพันธ์ 10150
คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ   21 กุมภาพันธ์ 10150
แล้งนี้น้ำน้อย เตือนช่วยกันประหยัดน้ำ ลดภาวะเสี่ยงขาดน้ำกินน้ำใช้ 14 กุมภาพันธ์ 10150
กรมชลฯ เตือนน้ำเขื่อนลำตะคองใกล้แห้ง เร่งหาทางแก้ไขโดยด่วน 17 มกราคม 10150
กรมชลฯ ยืนยันทุกเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรง 5 มกราคม 10150
กรมชลฯ เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน หลังเกิดแผ่นดินไหว 29 ธันวาคม 10149
กรมชลฯ ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2548 27 ธันวาคม 10149
กรมชลฯ ผันน้ำแม่กลองช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน 22 ธันวาคม 10149
ปากพนัง เตรียมรับมือน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนสูง 22 ธันวาคม 10149
กรมชลฯ กำหนดแผนปลูกพืชฤดูแล้งปี 2548 11 ธันวาคม 10149
ปีนี้ภาคใต้ฝนน้อย เตือนประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง 9 ธันวาคม 10149
พายุดีเปรสชั่น "หมุ่ยฟ้า" ขึ้นฝั่งชุมพร 29 พฤศจิกายน 10149
กระทรวงเกษตรฯ เปิด Call Cebter 1170 ให้บริการประชาชน 26 พฤศจิกายน 10149
เตือนผู้ใช้น้ำเขื่อนลำตะคองประหยัดน้ำ เลี่ยงขาดแคลนน้ำกินแล้งนี้ 25 พฤศจิกายน 10149
เตือนเกษตรกรเร่งขนย้ายผลผลิตการเกษตร หนีใต้ฝุ่น "หมุ่ยฟ้า" 23 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯวอนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด สู้ภัยแล้ง 22 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 13 พ.ย. 47 17 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 12 พ.ย. 47 13 พฤศจิกายน 10149
ทุ่งเจ้าพระยาใหญ่ ให้ชะลอทำนาปรังหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว 12 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 11 พ.ย. 47 11 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 10 พ.ย. 47 11 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง 10 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 9 พ.ย. 47 10 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 8 พ.ย. 47 9 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯ ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาผลักดันน้ำเค็ม 8 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 5 พ.ย. 47 8 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 4 พ.ย. 47 5 พฤศจิกายน 10149
ปากพนัง และหาดใหญ่ หมดห่วงน้ำไม่ท่วม 4 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 3 พ.ย. 47 3 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯ ประสาน กฟผ. ระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์เพิ่ม ช่วยข้าวนาปีอุตรดิตถ์ 3 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 2 พ.ย. 47 2 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 1 พ.ย. 47 2 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯ เร่งส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลืออีสานประสบภัยแล้ง  1 พฤศจิกายน 10149
กรมชลฯ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล 1 พฤศจิกายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 29 ต.ค. 47 29 ตุลาคม 10149
โครงการเจ้าพระยาตอนบน แจ้งการส่งน้ำหน้าแล้งต้นปีหน้า 29 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 28 ต.ค. 47 28 ตุลาคม 10149
สี่อ่างฯใหญ่น้ำน้อย เตือนเกษตรกรใช้น้ำประหยัด และงดทำนาปรัง 28 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 27 ต.ค. 47 27 ตุลาคม 10149
อีสานเริ่มส่งเค้าแล้งหลายพื้นที่ กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือแล้ว 27 ตุลาคม 10149
สถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือ 26 ตุลาคม 10149
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 22 ต.ค. 47 24 ตุลาคม 10149
น้ำเขื่อนลำตะคองมีน้อย เตือนเกษตรกรงดปลูกพืชฤดูแล้ง ลดเสี่ยงขาดน้ำกิน 22 ตุลาคม 10149
กรมชลฯ เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมืองย่าโม วางแผนใช้น้ำฤดูแล้งนี้ 21 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 20 ต.ค. 47 20 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 19 ต.ค. 47 20 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 18 ต.ค. 47 19 ตุลาคม 10149
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 18 ต.ค. 47 18 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 16 ต.ค. 47 18 ตุลาคม 10149
กรมชลฯ กำหนดแผนปลูกพืชฤดูแล้งปีนี้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ 16 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 15 ต.ค. 47 15 ตุลาคม 10149
กรมชลฯ พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้งในฤดูฝนนี้ 15 ตุลาคม 10149
เตือนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 14 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 14 ต.ค. 47 14 ตุลาคม 10149
กรมชลฯ หวั่นภัยแล้งปีนี้ ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด 14 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 13 ต.ค. 47 13 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 12 ต.ค. 47 13 ตุลาคม 10149
ภาพข่าว : สภาพพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 12 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 11 ต.ค. 47 11 ตุลาคม 10149
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 11 ต.ค. 47 11 ตุลาคม 10149
เจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง แม้มีน้ำทะเลหนุนบางช่วง แต่จะไม่ส่งผลกระทบ 11 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 10 ต.ค. 47 10 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 8 ต.ค. 47 10 ตุลาคม 10149
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา 8 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 7 ต.ค. 47 7 ตุลาคม 10149
กรมชลฯ ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดการเสี่ยงขาดแคลนน้ำแล้งนี้ 7 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 6 ต.ค. 47 6 ตุลาคม 10149
ประกาศกรมชลประทาน(สภาพน้ำลุ่มเจ้าพระยาปี 2547) 6 ตุลาคม 10149
เจ้าพระยาน้ำเหนือปีนี้มาน้อย ยันไม่ส่งผลกระทบน้ำท่วมกรุงฯ 6 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 5 ต.ค. 47 5 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 4 ต.ค. 47 5 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 3 ต.ค. 47 4 ตุลาคม 10149
ปีนี้คนกรุงฯหายห่วง น้ำเจ้าพระยาไม่ท่วม 3 ตุลาคม 10149
เกษตรกรภาคกลางและอีสาน ให้เก็บกักน้ำสำรองใช้ฤดูแล้ง  2 ตุลาคม 10149
กรมชลฯควบคุมน้ำไหลผ่านเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับน้ำทะเลหนุน 1 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 1 ต.ค. 47 1 ตุลาคม 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 30 ก.ย. 47 1 ตุลาคม 10149
ด่วน! กรมชลฯ ยันเขื่อนแม่สรวยแข็งแรงดี 30 กันยายน 10149
เจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ส่วนเหนือและอีสานฝนเริ่มหมดแล้ว 30 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 29 ก.ย. 47 30 กันยายน 10149
เหนือ อีสาน เริ่มหมดฝนเตรียมเข้าหนาว ฝนลงใต้แล้วให้ระวังน้ำท่วมด้วย 29 กันยายน 10149
เจ้าพระยาหายห่วง น้ำเหนือน้อย กรุงเทพฯหมดห่วงน้ำท่วม 29 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 28 ก.ย. 47 29 กันยายน 10149
เจ้าพระยายังทรงตัว แม้น้ำทะเลหนุนแต่ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วม 28 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 27 ก.ย. 47 28 กันยายน 10149
เจ้าพระยายังทรงตัว อ่างทองระดับน้ำลดลง 27 กันยายน 10149
กรมชลฯ ยันอ่างเก็บน้ำแม่สรวยแข็งแรงดี พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรแล้งนี้ 27 กันยายน 10149
เจ้าพระยาเริ่มทรงตัว คนกรุงฯหายห่วงน้ำท่วม 25 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 25 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 24 ก.ย. 47 24 กันยายน 10149
ปลายเดือนน้ำทะเลหนุนสูง ยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม 24 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 23 ก.ย. 47 23 กันยายน 10149
สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่น่าเป็นห่วง 23 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 22 ก.ย. 47 22 กันยายน 10149
กรมชลฯ ประสานฝนหลวงเร่งเติมน้ำในเขื่อนใหญ่ก่อนหมดฝน 22 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 21 ก.ย. 47 21 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 20 ก.ย. 47 21 กันยายน 10149
กรมชลฯ แจงกรณีอ่างเก็บน้ำแตกที่เมืองแพร่ 20 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 18 ก.ย. 47 19 กันยายน 10149
กรมชลฯ แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนไม่ติดปัญหากับ กฟผ. 18 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 17 ก.ย. 47 17 กันยายน 10149
กรมชลฯ แจ้งระวังน้ำท่วมฉับพลัน พายุดีเปรสชั่นเข้าไทย 17 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำท่วมเมืองเก่าสุโขทัย 17 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 16 ก.ย. 47 16 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่และเมืองน่าน 16 กันยายน 10149
ฝนเหนือเริ่มลงใต้ กรมชลฯเริ่มเก็บกักน้ำใช้หน้าแล้ง 15 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 15 ก.ย. 47 15 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 14 ก.ย. 47 15 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่าน 14 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 13 ก.ย. 47 13 กันยายน 10149
กรมชลฯประสานฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนใหญ่ประสบผลสำเร็จ 13 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 12 ก.ย. 47 12 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 10 ก.ย. 47 10 กันยายน 10149
ระยะนี้ร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและอีสาน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน 10 กันยายน 10149
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย 10 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 9 ก.ย. 47 9 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 8 ก.ย. 47 9 กันยายน 10149
กรมชลฯ ประสานฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนใหญ่ 3 แห่ง 8 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 7 ก.ย. 47 8 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 6 ก.ย. 47 7 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 5 ก.ย. 47 6 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 4 ก.ย. 47 5 กันยายน 10149
กรมชลฯ แจงกรณีฝายน้ำล้นทำน้ำท่วมไร่นาที่จังหวัดยโสธร 4 กันยายน 10149
รายงานและพยากรณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 3 ก.ย. 47 3 กันยายน 10149
กรมชลฯ พร่องน้ำทุ่งเจ้าพระยาใหญ่รับน้ำหลาก 3 กันยายน 10149
กรมชลฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือน้ำท่วมภาคใต้ 2 กันยายน 10149
โครงการชลประทานสุโขทัย จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 2 กันยายน 10149
กรมชลฯ เตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ 27 สิงหาคม 10149
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  26 สิงหาคม 10149
ระวังน้ำท่วมฉับพลันบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสาน 23 สิงหาคม 10149
ระยะนี้ฝนตกชุก ให้ประชาชนระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 20 สิงหาคม 10149
กรมชลประทาน แถลงข่าวร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ย้ำร่วมงานกันด้วยดีตลอดมา 19 สิงหาคม 10149
ภาพข่าว : ปลัดกษ.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด 16 สิงหาคม 10149
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำสื่อมวลชนบินตรวจสภาพน้ำท่วมนครนายก 13 สิงหาคม 10149
กรมชลฯ วางแผนการระบายน้ำท่วมนครนายก ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 18.45 น. 12 สิงหาคม 10149
เขื่อนคลองท่าด่านฯ ช่วยบรรเทาน้ำท่วมแล้วบางส่วน แม้จะยังไม่เสร็จดี 10 สิงหาคม 10149
เขื่อนคลองท่าด่านฯ ยังไม่เสร็จดี เริ่มบรรเทาน้ำท่วมแล้ว 21.00 น. 10 สิงหาคม 10149
กรมชลฯเร่งระบายน้ำป่าเขาใหญ่ท่วมนครนายก ลงแม่น้ำบางปะกง 15.30 น. 9 สิงหาคม 10149
น้ำป่าเขาใหญ่ทะลักท่วมนครนายก 9 สิงหาคม 10149
น้ำท่วมตราดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 9 สิงหาคม 10149
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตราดเริ่มคลี่คลาย 6 สิงหาคม 10149
สถานการณ์น้ำท่วมเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ และจังหวัดตราด 4 สิงหาคม 10149
ภาพข่าว : เร่งสร้างทำนบชั่วคราวกั้นน้ำไหลออกอ่างฯหนองหญ้าม้า 3 สิงหาคม 10149
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 2 สิงหาคม 10149
น้ำท่วมในลุ่มน้ำสาขา ในลุ่มน้ำหลักยังไม่มีปัญหา 29 กรกฎาคม 10149
ประตูระบายน้ำบรมธาตุซ่อมแซมเสร็จแล้ว เปิดให้เรือผ่านไปมาได้ตามปกติ 27 กรกฎาคม 10149
ฝนทิ้งช่วงใกล้สิ้นสุด เริ่มเข้าสู่ช่วงฝนตกชุกมากขึ้น 24 กรกฎาคม 10149
ภาพข่าว : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขุดลอกคลองชลประทาน 23 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือน้ำท่วมภาคตะวันตก-ภาคใต้ตอนบน 23 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคตะวันตก-ภาคใต้ตอนบน 20 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯ ระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับช่วงฤดูฝน 15 กรกฎาคม 10149
สถานการณ์น้ำเน่าเสียในแม่น้ำน่านล่าสุด 12 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯเร่งดำเนินโครงการผันน้ำแม่งัดฯ –แม่กวงฯแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 12 กรกฎาคม 10149
ระยะนี้ฝนทิ้งช่วง เขตชลประทานไม่ขาดน้ำ 9 กรกฎาคม 10149
ระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพิ่มอีก ช่วยเจือจางน้ำเสีย 7 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯประสาน กฟผ.ระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์เพิ่ม เจือจางน้ำเสียแม่น้ำน่าน 4 กรกฎาคม 10149
กรมชลฯ เตรียมก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัดฯ-แม่กวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2 กรกฎาคม 10149
1 กรกฎาคม 10149
¨ เดือนกรกฎาคม ¨ เดือนมิถุนายน ¨  
              เดือนพฤษภาคม