โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
ถนนชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3451-0
250    แฟกซ์ 0-3451-0249
                                                                            หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย  VPN  : 7694,7695