สำนักงานก่อสร้าง13
**ยินดีต้อบรับทุกท่านเข้าสู่ website สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง** วิสัยทัศน์ กรมชลประทาน " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 กรกฎาคม 2557
นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช
 

ดู สถานที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้าง13 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

     
 
       - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างพร้อมเจ้าหน้าที่
         ร่วกันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งจัดงานสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสามัคคี
         และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
     
       กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 13
       - เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพธีไทย
        ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย สพก.12 และ สพก.13 จัดกิจกรรมร่วมกันที่
        บริเวณบ้านพักรับรอง เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
     
   
        - ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย
       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
   
     
        - อาคารทดน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก
       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
   
     
       - อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย
   
   
   
   
                           ประกวดราคาปี 2557
                           สอบราคาปี 2557
                           ประกาศขายทอดตลาด
 
 
Google
Search WWW กรมชลประทาน
จำนวนผู้เยี่ยมชม website  

ผู้รับผิดชอบ website นายเกียรติศักดิ์ ขู่วิชัย
สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0 3465 5025 , 0 3460 2085
โทรสาร 0 3465 5028 E-mail Address : const113@mail.rid.go.th , const_113@yahoo.com