เข้ารับพระราชทานเหรียญเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง๑๓ เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิชัยพัฒนา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน

 
หนังสือเวียน
การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเรียนรู้และป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ขอความร่วมมือเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557   
ดูเพิ่มเติม >>>
 
ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟ้ฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
สอบราคาซื้อเหล็กโครงกรูปพรรณ
สอบราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางพร้อมเจาะรูตามแบบ
 ดูเพิ่มเติม >>>
 
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาคารทดน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย
 
 
รายชื่อโครงการก่อสร้างขนาดกลาง
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี  โครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ

Google

www.google.co.th
www.ridmidscale.com