สำนักงานก่อสร้าง13
**ยินดีต้อบรับทุกท่านเข้าสู่ website สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง** วิสัยทัศน์ กรมชลประทาน " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 
ปรับปรุงล่าสุด 7 ตุลาคม 2557
นายวิชัย ไตรสุรัตน์
 

ดู สถานที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้าง13 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

     
 
       - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างพร้อมเจ้าหน้าที่
         ร่วกันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งจัดงานสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสามัคคี
         และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
     
       กิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 13
       - เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพธีไทย
        ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย สพก.12 และ สพก.13 จัดกิจกรรมร่วมกันที่
        บริเวณบ้านพักรับรอง เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
     
หนังสือเวียน
  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ  
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการเรียนรู้และป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ขอความร่วมมือเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557   
 
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟ้ฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
  สอบราคาซื้อเหล็กโครงกรูปพรรณ
  สอบราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางพร้อมเจาะรูตามแบบ
 
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
  ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  อาคารทดน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย
 
รายชื่อโครงการก่อสร้างขนาดกลาง
  ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี  โครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ
  สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก้บน้ำหนองนาทะเล
 
Google
Search WWW กรมชลประทาน
สายด่วน 1460
จำนวนผู้เยี่ยมชม website  

ผู้รับผิดชอบ website นายเกียรติศักดิ์ ขู่วิชัย
สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0 3465 5025 , 0 3460 2085
โทรสาร 0 3465 5028 E-mail Address : const113@mail.rid.go.th , const_113@yahoo.com