สำนักงานก่อสร้าง13
**ยินดีต้อบรับทุกท่านเข้าสู่ website สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง** วิสัยทัศน์ กรมชลประทาน " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
EditRegion1
 
ปรับปรุงล่าสุด 13 มกราคม 2558
นายวิชัย ไตรสุรัตน์
 

ดู สถานที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้าง13 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

       
   

เข้ารับพระราชทานเหรียญ

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง๑๓ เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก
    เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
     
   
 

กิจกรรมภายในสำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

  - ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  - ประชุมประจำสัปดาห์
  - ร่วมบุญสร้างกุศล
  ดูเพิ่มเติม

หนังสือเวียน

  การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ  
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการเรียนรู้และป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ขอความร่วมมือเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557   
 

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟ้ฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
  สอบราคาซื้อเหล็กโครงกรูปพรรณ
 

สอบราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางพร้อมเจาะรูตามแบบ

 

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

  ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  อาคารทดน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย
 

รายชื่อโครงการก่อสร้างขนาดกลาง

  ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ฝายหัวงานและอาคารประกอบ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี  โครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ
  สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก้บน้ำหนองนาทะเล
 
Google
Search WWW กรมชลประทาน
สายด่วน 1460
จำนวนผู้เยี่ยมชม website  

ผู้รับผิดชอบ website นายเกียรติศักดิ์ ขู่วิชัย
สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0 3465 5025 , 0 3460 2085
โทรสาร 0 3465 5028 E-mail Address : const113@mail.rid.go.th , const_113@yahoo.com