สำนักชลประทานที่ 1 ถึง 17
Loading
 • สำนักชลประทานที่ 1       ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ จ.เชียงใหม่ 50000
 • สำนักชลประทานที่ 2       271 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • สำนักชลประทานที่ 3       204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000
 • สำนักชลประทานที่ 4       250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 • สำนักชลประทานที่ 5       327 หมู่ 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 • สำนักชลประทานที่ 6       215 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • สำนักชลประทานที่ 7       ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 • สำนักชลประทานที่ 8       905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • สำนักชลประทานที่ 9       143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
 • สำนักชลประทานที่ 10      ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
 • สำนักชลประทานที่ 11      78 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • สำนักชลประทานที่ 12      ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
 • สำนักชลประทานที่ 13      96 หมู่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
 • สำนักชลประทานที่ 14      178 ถนนชมสินธุ์ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 71110
 • สำนักชลประทานที่ 15      41 หมู่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80141
 • สำนักชลประทานที่ 16      191 หมู่ 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • สำนักชลประทานที่ 17     3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจ.นราธิวาส 96000

 •